Så vill de ha djurskyddet efter valet

Blir det någon ny djurskyddslag och kommer pälsnäringen att läggas ned efter valet 2014?  Det och mycket mer fick partierna svara på under Djurskyddet Sveriges och Djurens Rätts gemensamma partiutfrågning under onsdagen i Almedalen.

Det var ett fullsatt seminarium med ståplatser ända ut i korridoren som mötte paneldeltagarna. Engagemanget var stort och frågorna många. Regeringen fick kritik för att den inte gett ett förslag på ny djurskyddslag trots att det gått över två år sedan utredningen om en ny lag presenterades. Ett av regeringens stora svek mot djuren menade Jens Holm från Vänsterpartiet. Åsa Coendraads från Moderaterna förklarade förseningen med att vissa frågor i utredningen varit svåra att stifta lagar kring men var också besviken att det inte blivit något förslag till ny lag än. Rörande överens var partierna om att det måste bli en skärpning av djurägarens ansvar för sina djur.

Mer splittrade var åsikterna om minkfarmarnas framtid efter valet. Jens Holm, Miljöpartiets Göran Hådén och Socialdemokraternas Sara Karlsson ville alla se förbättringar för minkarna så att de ska kunna utföra sitt naturliga beteende. Det skulle innebära möjlighet för minken att kunna klättra, simma, söka föda och gömma sig, förändringar som i realiteten skulle innebära ett slut för pälsnäringen. Centerpartiets Staffan Danielsson menade att ett förbud i Sverige bara skulle leda till ökad försäljning av pälsar från djur som haft det sämre än i Sverige. Åsa Coendraads sa att hon vill ha näringsfrihet och politiken inte ska moralisera och lägga sig i vilket syfte en produktion har.

En stor del av debatten kom att handla om köttkonsumtionen, ska den begränsas eller inte? Det var också här det blev flest frågor från publiken, bland annat om införandet av en köttskatt. Sara Karlsson från Socialdemokraterna öppnade för en köttskatt om någon kom med en teknisk lösning hur den skulle kunna lösas med hänsyn till både djuruppfödning och klimat. Staffan Danielsson var skeptisk och menade att detta bara skulle leda till utslagning av den svenska uppfödningen som enligt honom är långt bättre än i övriga Europa. Han försvarade med detta argument även att vissa försämringar för djurskyddet kan vara aktuella om det hjälper näringens konkurrenskraft.  För vad händer med våra ideal om vi inte har kvar vår produktion, menade han. Sara Karlsson, varnade här för en nedåtgående spiral och ville istället se andra sätt att hjälpa den svenska produktionen, till exempel genom upphandling. Göran Hådén tyckte det viktiga var att vi inte skulle jämföra oss med andra länder utan jämföra oss med våra ideal och grisarna.  Jens Holm  menade att vi behöver äta mindre kött och utmanande Staffan Danielsson i att de gemensamt kunde komma överens om att sätta ett politiskt mål om minskad köttkonsumtion. Men det ville varken Staffan Danielsson eller Åsa Coendraads. Åsa Coendraads ville inte lägga den moraliseringen över vad folk ska äta och menade att vi inte har tillräcklig kunskap om att köttkonsumtion skulle vara dålig.

Då partierna fick sammanfatta vad de framförallt ville jobba för om de vann valet blev svaren såhär:
Jens Holm: Jobba för en ny djurskyddslag, lägga ned pälsindustrin och skapa en ny djurskyddsmyndighet eller en djurombudsman.
Åsa Coendraads: Upprätthålla ett gott djurskydd genom att se till att lagarna efterlevs.
Göran Hådén: Måste sluta behandla djur som prylar.
Staffan Danielsson: Viktigast att minska import av mat till Sverige.
Sara Karlsson: Skärpa kraven för minkfarmarna.