Linda Maria Vonstad ny ordförande i Djurskyddet Sverige

Jag är övertygad över att Djurskyddet Sverige har en gigantisk möjlighet att utvecklas och det arbetet ska vi göra tillsammans. Det sa Linda Maria Vonstad som idag valdes till förbundsordförande i Djurskyddet Sverige.

Det var med stor majoritet som Linda Maria Vonstad valdes av dagens extrastämma. Linda Maria vill arbeta för att stärka organisationen och fortsätta förbättra situationen för djuren.
-Jag vill lyfta näsan och arbeta för strategiska och viktiga djurskyddsfrågor som ger effekt på individen och stora djurgrupper. En sådan fråga är till exempel livsmedelsproduktionen.

Hon betonade i sitt tacktal att hon vill arbeta tillsammans med föreningarna och medlemmarna för att nå nya mål men att förbundet redan idag ska vara mycket stolta över allt som görs.
-Djurskyddet Sverige åtnjuter stor respekt i samhället genom sin kompetens och sitt varma engagemang för djuren. Vi räddar djur till en bättre situation varje dag, säger hon.

Linda Maria Vonstad har lång erfarenhet att arbeta med djurskydd, både ideellt och professionellt. Hon har arbetat som djurskyddsinspektör på fältet, med djurskyddsfrågor på Jordbruksverket och dåvarande Djurskyddsmyndigheten. Linda Maria Vonstad var valberedningens förslag. På extrastämman lade Djurskyddet Strängnäs också förslag på Terese Askerstedt som ny ordförande. Men efter sluten omröstning stod det klart att Linda Maria valts.

Owe Sandström, som blev vald som ersättare på stämman i maj 2014, valdes nu som ordinarie ledamot i styrelsen. Till ny ersättare valdes Karina Burlin som därmed gör en come back i förbundsstyrelsen efter att ha arbetet som länsveterinär i Stockholm. Det var 36 föreningar av förbundets 57 som var representerade antingen fysiskt på stämman eller via nätet. Det var första gången förbundet testade omröstning från ombud som följde stämman via webbsändning på nätet. Sara Frick informationsansvarig på kansliet skötte den digitala omröstningen.
-De som deltog på nätet var nöjda med möjligheten att kunna delta på distans och det möjliggjorde en stor uppslutning, säger hon.

På stämman redogjorde också revisor Josefin Fors för sin genomgång av de anklagelser som riktats mot generalsekreteraren och förbundsstyrelsen. Revisorns granskning hittade ingen grund i påståendena och inga misstankar finns om oegentligheter. Stämman beslutade att godkänna revisors rapport.

En extrastämma sattes in då nyvalda ordföranden Catharina Lundberg lämnade sitt uppdrag ett par veckor efter förbundsstämman i maj 2014.

Se webbsändning från extrastämman här.