Partiernas attityd till djurskydd skiljer sig åt

Vad döljer sig bakom partiernas svar? Linda Maria Vonstad, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige, har en lång bakgrund med arbete kring djurskyddsfrågor inom kommun, Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten. Hon är även Djurskyddets representant i Eurogroup for Animals, ett EU-organ för djurskyddsföreningar. Här hjälper hon dig att bena ut partiernas svar.

Även om vissa av svaren i enkäten på föregående uppslag kan te sig förvillande lika, går det en ganska tydlig skiljelinje mellan blocken, menar Linda Maria Vonstad. Det handlar om
attityden till det svenska djurskyddet.
– Det är några oppositionspartier som säger att vi måste fortsätta jobba med det svenska djurskyddet, medan Alliansen i princip säger att vi har kommit tillräckligt långt, att vi är världsbäst och att vi nu ska invänta de andra länderna så att de får upp de nationella lagstiftningarna på en högre nivå.
– Det är ju en jättestor skillnad för det är dessutom inte sant, att vi är världsbäst på allt djurskydd. Och då avser man ju också att det svenska djurskyddet inte heller ska fortsätta utvecklas utan att vi nu inväntar övriga EU-länder – den väntan kan bli oerhört lång för våra svenska djur.

Djurskyddet är inte en strikt nationell fråga – den är i högsta grad sammankopplad med EUs regelverk. Linda Maria Vonstad upplyser om att på EU-nivå röstade Folkpartiet och Centerpartiet emot en åttatimmarsgräns på djurtransporter. Kristdemokraterna och Folkpartiet röstade emot en ursprungsmärkning av kött i färdigprodukter.
Vad har partierna då gjort för djuren på nationell nivå under den senaste mandatperioden? Linda Maria Vonstad påpekar att den nya djurskyddslagen fortfarande inte har kommit, trots att mycket av dess innehåll inte är särskilt kontroversiellt.
– De säger att djurskyddsutredningen var bra. Men att de inte kan besluta någonting för att de har för lite underlag. Man kan inte vänta allt för länge. Under tiden man väntar, är det djur som far illa.

Ett förbud mot sex med djur och en ändrad definition av försöksdjur är de enda ändringarna som genomförts av den föreslagna djurskyddslagen.
Alliansen har valt att lägga över ansvaret för djurskyddsinspektioner på länsstyrelsen – men länsstyrelserna har fortfarande otillräcklig finansiering för detta, menar Linda Maria Vonstad.
Oppositionspartierna då? Linda Maria Vonstad är kritisk till Socialdemokraternas svar i Tidningen Djurskyddets enkät.
– Socialdemokraterna utmärker sig inte alls. Trots att de är ett av landets största partier  är de väldigt flata i sina svar, säger Linda Maria Vonstad.

Sverigedemokraterna har fört en högljudd djurskyddspolitik. Förslag som att införa en nationell djurskyddspolis – ett förslag som även lagts fram av Vänsterpartiet – och kravet på en djurskyddsbalk, är förslag som Linda Maria Vonstad ställer sig positiv till. Sverigedemokraterna har även ropat på ännu hårdare tag i samband med att sex med djur förbjöds, med krav på att i lagtext förbjuda såväl djurbordeller och koppleribrott kopplat till djur.
– Det verkar mest vara populistiskt, säger Linda Maria Vonstad.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har en mer balanserad djurskyddspolitik, menar hon.
– De är professionella, använder rätt vokabulär, väger sakerna på rätt sätt. Om man pratar djurskydd är många saker viktiga. Om man tittar på Sverigedemokraterna så plockar de fram några saker och trycker jättemycket på det, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte gör det så enkelt att det bara finns några enstaka frågor att trycka på. De är lite mer balanserade.
Förutom den övergripande attityden – om det svenska djurskyddet är tillräckligt i dagsläget eller inte – är det några smalare frågor som delar partierna, så som Linda Maria Vonstad ser det. Det handlar främst om pälsdjur och frågan om vargjakten. När det gäller pälsdjursuppfödning tar Miljöpartiet och Vänsterpartiet tydligt ställning för ett förbud. Övriga partier vill inte ha förbud – men samtliga partier utom Moderaterna och Kristdemokraterna anser att lagstiftningen på området behöver förbättras och utvecklas. Linda Maria Vonstad efterlyser mer oberoende forskning på minkars situation.
– Ingen forskning inom mink bedrivs idag av någon annan än näringen, säger hon.

Politikernas kunskap är bristande även när det gäller framförallt vilda djur, fiskars välfärd, och katters situation, säger Linda Maria Vonstad. Som det är nu behandlas upphittade hundar och katter som vilken sak som helst och omfattas av hittegodslagen.
– Det är väldigt fyrkantig lagstiftning, säger Linda Maria Vonstad.