Så skyddar du ditt djur när det brinner

Skogsbranden i Västmanland har kallats ”den största i modern tid” och sällan har så många djur varit utsatta för skadlig brandrök på samma gång i Sverige.
Gittan Gröndahl på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tipsar om hur du bäst skyddar hunden, katten eller hästen när eldsvådan är ett faktum.

Den bröt ut den 31 juli i Sala kommun, branden alla har talat om den här sommaren – än idag håller släckningsarbetet på.
Brandens enorma omfattning och vindförhållandena gjorde att röken spred sig till platser långt från själva eldhärdarna. Rök som kan vara mycket skadlig för människor och inte minst djur.
– Hur skadlig brandrök är beror på hur kraftig den är och vad som finns i den, säger Gittan Gröndahl, tillförordnad statsveterinär på SVA.
Röken kan innehålla giftiga gaser, men också små partiklar som kan ansamlas i lungorna hos både människor och djur och göra stor skada. De kan bland annat begränsa lungornas funktion, ge luftrörsinflammation och förvärra hjärt- och lungsjukdomar, som hjärtsvikt och astma.
– Är man i ett riktigt farligt område med risk för att det börjar brinna ska man rädda sina djur och fly med dem, och inte vara kvar i röken, säger Gittan Gröndahl och fortsätter:
– Men tar man branden i Västmanland så var den ju enormt stor. Och vindförhållandena gjorde så att det blev ett kraftigt röknedfall på platser långt därifrån. På platser med besvärande rök ska man undvika att till exempel träna sin häst eller vara ute och gå med hunden. Man ska låta bli att göra sådant där man använder sina luftvägar ordentligt och drar ner mycket rök i lungorna. Man bör hålla sig och djuren inomhus under sådana förhållanden.

Det finns ett antal symptom på att ett djur kan ha tagit skada av brandrök.
– Ser man till exempel att djuret har svårt att andas, hostar, är väldigt snorigt, får feber eller ögoninfektion ska man uppsöka veterinär. Så att behandling kan sättas in för att lindra besvären och se till att det inte blir värre, säger Gittan Gröndahl.
Vatten är centralt för att djur ska klara sig bra om de utsätts för brandrök.
– Det är viktigt att de dricker mycket, så att deras luftvägar håller sig fuktiga. Värme och rök gör att slemhinnorna blir torra, och det gör att partiklarna tränger längre in i lungorna. Dricker man mycket fuktas däremot slemhinnorna – det gör så att flimmerhåren och det slem som bildas kan forsla ut partiklar och gaser som kommer in.

Hundar och katter är jämförelsevis enkla att evakuera från en brandplats, med hjälp av koppel eller en bur. Det blir värre för dem som har större djur.
– Har man hästar så är det bra att förbereda sig så mycket man kan för en brand. Att man har grimmor, grimskaft och rep tillgängliga vid varje häst i stallet, som man snabbt kan få på för att få ut dem fort. Och att sätta på grimmor på hästarna om de är ute så att det är lättare att fånga in dem om de kommer lösa, säger Gittan Gröndahl.
– Man kan träna på evakuering. Lägg upp en plan över vilka flyktvägar som finns, vilka hagar som man fort kan komma ut till, och så vidare. En sak som är viktig att komma ihåg är att hästar kan bli mycket rädda om det är väldigt rökigt och därför kanske inte vågar gå ut ur ett stall som brinner. Ett trick för att undvika det är att binda något för hästens ögon, till exempel en tröja eller filt, så att den inte ser vad den är rädd för och sedan leda ut den.
Vad ska man göra om ens djur blir brännskadat?
– Det är ett absolut måste att kontakta veterinär då. Som första hjälpen-åtgärd kan man spola med kallt vatten för att kyla ner de kroppsdelar som fått brännskador. Brännskador kräver sedan rätt behandling då de kan vara mycket allvarliga. Ibland blir det nödvändigt av avliva djuret för att stoppa lidandet, säger Gittan Gröndahl.

TEXT: PONTUS LJUNGHILL

Läs mer om djur och brand på Statens veterinärmedicinska anstalts hemsida.