Lite pengar till djurskydd i budgetprop

Anslagen i budgetpropositionen speglar inte regeringens ambitioner på djurskyddsområdet.

Djur ska ges möjlighet att utföra sitt naturliga beteende och djurskydds-
kontrollerna ska bli bättre. Så sa Stefan Löfven i  regeringsförklaringen. Och i budgetpropositionen som kom 23 oktober skriver regeringen att ett gott djurskydd är en angelägen fråga och att djurskyddet ska förstärkas. Man vill också stärka djurskyddskontrollerna. Anslagen i budgeten speglar dock inte denna ambition. Länsstyrelserna kommer enligt förslaget  inte få mer pengar till djurskyddskontroller.

Ett försöksdjurscentret ska bildas på Jordbruksverket 2015, ändå föreslås myndigheten få 30 miljoner mindre i anslag jämfört med 2014. Det var den förra regeringen som beslutade att ett försöksdjurscenter skulle bildas på Jordbruksverket. Detta för att säkerställa att användningen av försöksdjur sker i enlighet med principen om de tre R:en, det vill säga ersätta, begränsa och förfina försöken