Många motioner om djur

Djur ska uppmärksammas i misshandelsrelationer och det ska bli obligatoriskt att märka katter. Det var två av de många djurfrågor som riksdagsledamötena motionerade om.

I måndags gick den allmänna motionstiden ut i riksdagen. Det är den enda tiden på året då riksdagsledamötena får lägga fram motioner om vad som helst och inte behöver följa partilinjen. Nästan 3 000 motioner lämnades in av de 349 riksdagsledamöterna och många handlar om djur.

Bland annat vill Elin Lundgren och Åsa Lindestam (S)  ha krav på märkning av katter. Birgitta Olsson (FP) vill att djurs situation ska uppmärksammas i misshandelssituationer och vill ha ökat ägaransvar med möjlighet till sanktioner mot de som missköter sig. Jens Holm (V) har en omfattande motion där han bland annat vill att regeringen återkommer med förslag på ny djurskyddslagstiftning baserad på djurskyddslagsutredningens förslag, att djurförsöken ska minska, och att djur inom livsmedelsindustrin ska ha möjlighet till naturligt beteende och utevistelse.

Mikael Oscarsson (KD) vill utreda koppel- och munkorgstvång för vissa hundraser. Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD) vill att en åttatimmarsgräns införs, för alla transporter inom Sverige och från Sverige, oavsett destinationsort. De vill också att slaktdjur avsedda för andra marknader ska slaktas i Sverige och att köttet sedan exporteras, i stället för export av levande djur.

Inom jaktfrågorna finns många motioner. Eskil Erlandsson (C) vill att hundägare som jagar ska kunna få ekonomiskt bidrag till skyddsvästar för sina jakthundar som skydd mot vargangrepp. Jan Ericson (m) har motionerat om fångst av djur med levande lockfåglar och vill att lagen ser över grytjakten och levande fångst med snaror och fällor.

Motionerna skickas till de olika utskotten för beredning. Ungefär en till två procent av alla motioner brukar få genomslag i riksdagen.