Nästan 20 000 har skrivit på för ny djurskyddslag

På knappt en månad har nästan 20 0000 skrivit på till stöd för en ny djurskyddslag. -Vi behöver verkligen en ny djurskyddslag. Inte för att det som står i nuvarande lag är dåligt men för att det i den saknas skydd för flera djur, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige. 

Det var tre år sedan som den statliga utredningen presenterade ett förslag till ny djurskyddslag. Det föreslås bland annat tydligare krav på djurägare om kompetens för respektive djurslag samt en minimiålder på 16 år för att äga djur. Det ska bli ett tydligare förbud mot avel som medför lidande för djur och kor ska inte få vara uppbundna. Dessutom ska sjölejon och elefanter förbjudas på cirkus och straffet för brott mot djur ska skärpas.

För Djurskyddet Sveriges föreningar kommer kravet på obligatorisk märkning och registrering av alla katter göra mest skillnad. Samt ett förbud mot att överge djur.
-I vår verksamhet så ser vi allra tydligast behovet av en lag som minskar antalet hemlösa katter eftersom vi genom våra lokalföreningar, dagligen, hjälper ett stort antal övergivna katter som behöver nya hem, säger Åsa Hagelstedt.

Den förra regeringen lovade att lägga fram en proposition utifrån utredningens förslag men inget skedde. Nu vill Djurskyddet Sverige påverka den nya regeringen genom en namninsamling.
-Vi behöver verkligen en ny djurskyddslag. Inte för att det som står i nuvarande lag är dåligt men för att det i den saknas skydd för flera djur.Vissa saker i lagen behöver också  förtydligas till exempel vad naturligt beteende är. Idag är det olika beroende på var djuret finns. Till exempel har minken helt olika regler beroende på om de lever i djurpark eller föds upp till päls, säger Åsa Hagelstedt.

Djurskyddet Sverige kommer att uppvakta nye landsbygdsministern Sven-Erik Bucht och med hjälp av namnunderskrifterna kräva att förslaget till ny djurskyddslag läggs fram till riksdagen snarast.

Här kan du skriva på för ny djurskyddslag