Parken Zoo börjar med REDE-lektioner

REDE-dagarna på Skansen har varit en framgångssaga i snart två år. Nu börjar ytterligare en djurpark använda Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial i sin skolverksamhet: Parken Zoo i Eskilstuna.

Sedan slutet av 2012 har Djurskyddet Sverige ett samarbete med Skansen. Det går ut på att lektioner i våra värdegrundsmaterial REDE (för skolbarn) och Mini-REDE (för förskolebarn) hålls, samtidigt som barnen får träffa djuren på Lill-Skansen. Nu ska Parken Zoo i Eskilstuna också börja arbeta med REDE och Mini-REDE i sin utbildningsverksamhet.
– Det är viktigt att det preventiva djurskyddsarbete som REDE är även sprids där barn möter djur. Och det är särskilt viktigt att få barnen att förstå att djur är individer och inte objekt, säger Helena Risinger, projektledare för REDE.
– Det är positivt att Parken Zoo vill fördjupa sin pedagogiska verksamhet med REDE. Vi har ett lyckat samarbete med Skansen sen ett par år tillbaka och jag tror och hoppas att vi även får ett fint samarbete med Parken Zoo.
REDE och Mini-REDE innehåller ett antal olika övningar som tränar barns empati och får dem att verkligen känna medkänsla och respekt för djur, natur och andra människor. Det är anpassat efter läroplanen och vetenskapliga utvärderingar visar att materialet har god effekt och ökar empatin hos de barn som gör övningarna.

Parken Zoo har redan en utbildningsverksamhet där klasser i kommunen besöker djurparken.
– Vi arbetar mycket med att försöka bevara hotade arter. I det arbetet är utbildning en ganska stor del, att försöka ändra folks värderingar, tankar och livsstil. Vikten av att människor har ”rätt” värderingar för att man ska få till en verklig förändring inom miljöfrågor diskuteras allt mer, och grunden för våra värderingar skapas tidigt i livet genom kunskap, upplevelser och erfarenhet, säger Marie de Colli på Avdelningen för Utbildning och Forskning på Parken Zoo.
– Där passar REDE mycket bra in, det går ju ut på att öka respekten och empatin för djur och människor.
I december ska en ”testlektion” i Mini-REDE hållas med en förskoleklass på Parken Zoo. Efter det ska närmare riktlinjer dras upp för hur man ska gå vidare.

Parken Zoo var i blåsväder för några år sedan efter att tv-programmet Kalla fakta gjort ett inslag om djurparken. En oberoende granskningsgrupp togs in och i deras rapport pekades olika brister, både när det gäller djurhållning, ledning och administration, ut. Efter att rapporten presenterades har Parken Zoo genomfört ett förändringsarbete, problemen som granskningsgruppen pekade på har åtgärdats och en ny djurparkschef har anställts.