Vad hände med den uppköpta veterinärbranschen?

För snart två år sedan köptes över hälften av landets veterinärkliniker och djursjukhus upp av två riskkapitalbolag. Rädslan bland djurägare var att kostnaderna nu skulle skjuta i höjden och vinstintresset styra vården. Tidningen Djurskyddet har försökt reda ut vad som hänt sedan dess.

Rikskapitalbolagen Valedo Capital och Fidelio Capital bildade kedjorna Evidensia och Anicura efter att i snabb takt köpt upp över hälften av alla veterinärkliniker och djursjukhus. Evidensia äger Strömsholms djursjukhus, Södra djursjukhuset i Stockholm och Djursjukhuset i Malmö och är idag den största veterinärklinikkedjan med en omsättning på 1,4 miljarder kronor.

Då för två år sedan, såg djurägare och veterinärer med oro på riskkapitalisternas intåg i veterinärbranschen. Idag är lägren delade. Vissa är fortsatt skeptiska medan andra säger att det blivit bättre av de nya ägarstrukturerna. Maria Lundvall på branschorganisationen Svensk Djursjukvård ser både fördelar och nackdelar med köpen.
– Många tycker att det är en fördel att komma in i en större koncern där kompetensutveckling och andra personalfunktioner kan samordnas och professionaliseras. Och man kan det här med att driva företag. När veterinärerna själva driver kliniker ligger inte alltid fokus på administration utan kanske främst på själva veterinärmedicinen, säger Maria Lundvall.

Nackdelarna menar hon kan vara att man får några få stora och dominerande aktörer på marknaden och att detta på sikt kan påverka konkurrensen. Detta har branschorganisationer inte sett några tecken på det hittills säger man.
– Det som är nytt för branschen är att marknaden nu domineras av externa finansiärer vars affärsidé är att köpa bolag som konsolideras och därefter säljs med förtjänst. Detta kan ju vem som helst göra och är inte kopplat direkt just till riskkapitalbolagen, men det är ett helt nytt fenomen inom djursjukvården och det återstår att se vad det betyder i längden.

Svensk Djursjukvård ser riskkapitalbolagen som vilka ägare som helst men Maria Lundvall framhåller att alla medlemmar i branschorganisationen inte gillar rikskapitalbolagens intåg.
– Jag möter en hel del frågor från medlemmar och anställda, man upplever en oro över att man har släppt ifrån sig ägarkontrollen, säger hon.

Hon tycker inte att djurägare behöver vara oroliga. De har inte kunnat se några stora förändringar i kostnader eller i behandlingarnas längd kopplat till rikskapitalbolagen.
– Allt handlar om mötet mellan djurägaren och veterinären. Det mötet anser jag inte har förändrats. Du är alltid väldigt beroende av en duktig veterinär som har medicinsk integritet. Veterinären har ansvaret och sin yrkesheder. En veterinär får aldrig rekommendera en behandling som är uppenbart onödig eller som innebär onödigt lidande för djuret. Då kan denne bli anmäld till ansvarsnämnden. Det är dock en svår fråga vad som är en onödig behandling. Det är så olika vad djurägare vill. Vissa vill att man ska göra allt som går. Det är alltid lätt att med facit i hand tycka en undersökning var onödig, säger hon.

Efter det att klinikerna blev uppköpta såg försäkringsbolagen först en ökning av priserna. Försäkringsbolaget Agria höjde till och med premierna året efter det att klinikerna blivit uppköpta. Nu säger majoriteten av försäkringsbolagen att de inte ser en ökande kostnad som kan kopplas till rikskapitalisternas intåg.  Försäkringsbolaget Sveland ser dock ett sådant samband.
– Vi har sett en ökning av kostnaderna kopplat till de kliniker som blivit uppköpta, säger Christine Ehrlander produktspecialist på Sveland djurförsäkringar.

Hon har också märkt att det är vanligare att djurägare remitteras inom samma djurkedja vilket kan ge nackdelar framförallt för att djurägaren får åka längre för att få vård.

Lars Audell är pensionerad veterinär med erfarenheter både från arbete på djurförsäkringsföretag och som klinikchef på djursjukhus. Nu är han ledamot i Djurskyddet Sverige styrelse. Han bekräftar bilden att remisser mellan konkurrerande kliniker sällan förekommer.
– Med riskkapitalisterns intåg har samarbetet mellan kliniker från olika ägare försämrats avsevärt. Konsekvensen blir att det inte blir något kunskapsutbyte, säger han.

Han är kritisk till riskkapitalisterna.
– När det är en veterinärklinik som ägs av veterinären och personalen då får de ut en vinst men när det finns riskkapitalister bakom finns det en tredje part som vill tjäna pengar. Riskkapitalister har ett lönsamhetsmål som är högre än vanliga kliniker. Du ska inte tro att priserna kommer att sjunka!, säger Lars.

Hans kritik delas av Per Eksell, veterinär som driver egen praktik i Uppland.
– Jag ser inga fördelar med uppköpen. Jag kan inte se att veterinärklinikerna har blivit bättre. Riskkapitalbolagen har ett enda syfte och det är att tjäna pengar. Och då syftar verksamheten till det och det är klart att det märks.

Per Eksell vill såklart tjäna pengar i sin egna klinik men menar att det finns en skillnad.
– Jag tror att många veterinärer tycker att det finns andra värden. Man har inte bara det här jobbet för att tjäna pengar. En oberoende kraft vars enda syfte är att tjäna pengar arbetar inte med samma grundinställning, säger han.

Maria Hofling, Informations- och pressansvarig på Evidensia säger att nya ägarförhållanden inte påverkat verksamheten negativt på något sätt, tvärtom.
– Våra ägare tar inte ut några vinster utan de återinvesteras i verksamheten. Hittills har det varit stora fördelar i den här expansionen med till exempel kompetensutvecklingen. Vi kan samordna utbildning och det höjer kompetensen i hela branschen, säger hon.

Att Evidensia bara remitterar till kliniker i egna kedjan stämmer inte säger hon.
– Det är klart att vi vill dra sådana fördelar men det får ju inte gå ut över patienssäkerheten, säger hon.

Hon förklarar att den här typen av bolag gör vinst när de säljer, när de har byggt upp ett värde i företaget.  Och redan i slutet av september sålde Valedo Captial majoritetsägandet till riskkapitalbolaget EQT.
– EQT tror så mycket på den här branschen och vill vara med och utveckla verksamheten, säger EQT:s presskontakt Johan Hahnel.

Man tror att man kommer att behålla Evidensia i 5-10 år. Under tiden kommer de inte ta ut någon vinst utan återinvestera pengarna. Vad som sedan händer är det ingen som riktigt vet. EQT försäkrar att de bara kommer att sälja vidare till någon ansvarsfull ägare.