Ny djurskyddslag skjuts på framtiden

Regeringen utlyste igår ett extraval efter det att Sverigedemokraterna röstat på alliansens budget.
– Jag befarar att detta innebär en ännu längre väntan på en ny djurskyddslag, säger Åsa Hagelstedt generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Det var för tre år sedan som den statliga utredningen presenterade förslaget till ny djurskyddslag. Den förra regeringen lovade att lägga fram en proposition utifrån utredningens förslag men inget skedde. Vid regeringsskiftet startade därför Djurskyddet Sverige en namninsamling för att med hjälp av denna få nye landsbygdsministern Sven-Erik Bucht att snarast lägga fram en ny djurskyddslag. Över 20 000 personer har skrivit på till stöd för en ny lag. Men Sverigedemokraternas agerande lämnar nu ett politiskt vacuum.
-Det är osannolikt att den nuvarande regeringen hinner lägga någon proposition innan extravalet vilket innebär ytterligare väntan , säger Åsa Hagelstedt.

Djurskyddet Sverige fortsätter sin namninsamling men det är i dagsläget oklart när och till vem den kommer att lämnas över.  I lagförslaget föreslås bland annat tydligare krav på djurägare om kompetens för respektive djurslag samt en minimiålder på 16 år för att äga djur. Det ska bli ett tydligare förbud mot avel som medför lidande för djur och kor ska inte få vara uppbundna. Dessutom ska sjölejon och elefanter förbjudas på cirkus och straffet för brott mot djur ska skärpas. För Djurskyddet Sveriges föreningar kommer kravet på obligatorisk märkning och registrering av alla katter göra mest skillnad. Samt ett förbud mot att överge djur.
-Vi behöver verkligen en ny djurskyddslag. Inte för att det som står i nuvarande lag är dåligt men för att det i den saknas skydd för flera djur. Vi kommer att fortsätta att kämpa för att lagen ska bli verklighet.  säger Åsa Hagelstedt.