Över hälften av Sveriges katter och hundar överviktiga

Fetman hos våra sällskapsdjur fortsätter att öka alarmerande fort. Nu är över hälften av alla svenska hundar och katter överviktiga, enligt siffror från foderföretaget Royal Canin.
– Det är ett stort djurskyddsproblem, säger Johan Beck-Friis, informationschef på Sveriges Veterinärförbund.

På bara ett år har andelen svenska hundar som lider av övervikt ökat från 42 procent 2013 till 55 procent 2014, enligt Royal Canins årliga hälsobarometer. Andelen överviktiga katter har också stigit i oroväckande takt, från 47 procent till 54 procent. Det innebär att problemet med sällskapsdjur som väger för mycket nu nästan är lika stort i Sverige som i USA. Royal Canins hälsobarometer bygger på svar från ett stort antal veterinärer och djurskötare (i 2014 års undersökning 183 stycken med totalt över 7 000 katt- och hundbesök per vecka).
– Att siffrorna ökar och att trenden verkar vara uppåtgående snarare än nedåtgående tycker jag är anmärkningsvärt och någonting som djurägare måste ta till sig, säger Johan Beck-Friis, veterinär och informationschef på Sveriges Veterinärförbund.
Övervikt och fetma har stora negativa effekter på djur, precis som på människor. Ökade påfrestningar på leder, påtagligt större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, sämre immunförsvar och ofta kortare livslängd. Att problemet ökar beror till allra största del på djurägarna.
– Det beror på den klassiska kombinationen av för lite aktivitet och för mycket mat för djuren. Jag tror att vi får mindre och mindre tid till att aktivera våra sällskapsdjur idag. Och då kanske folk får dåligt samvete och kompenserar det genom att sticka till katten eller hunden en extra godbit när man är tillsammans med dem. Och det är en förödande kombination, säger Johan Beck-Friis.

En förklaring som också getts till våra sällskapsdjurs allt större problem med vikten är att de blir äldre och äldre, och att det leder till minskat energibehov och ökad risk för övervikt.
– Det är säkert en delförklaring till ökningen, men långt ifrån hela sanningen. Och om ökningen är så stor som den här undersökningen visar, så kan den inte motiveras med att medelåldern hos våra sällskapsdjur ökat, för den har inte gått upp särskilt mycket om man jämför 2013 med 2014, säger Johan Beck-Friis.
Hur ska man vända trenden med ökad fetma och övervikt hos våra hundar och katter?
– Djurägare måste förändra sig. Och verkligen inse att problemet finns. Många förnekar att deras djur är överviktiga, trots att en opartisk granskare konstaterat att det är så. En studie från England visar till exempel att det tog i genomsnitt fyra tillsägelser från en veterinär innan ägaren insåg att djuret var för tjockt, säger Johan Beck-Friis.

Text: Pontus Ljunghill