Vargjakten stoppad

Sent igår meddelade Förvaltningsrätten i Karlstad att licensjakten på varg tillsvidare är stoppad. Domstolen anser det tveksamt om den begränsade rätten att överklaga är förenligt med EU:s rättsprinciper.

Jakten på de 36 vargar som Naturvårdsverket i början av veckan beslutade om ställs nu in. I våras ändrade regeringen i jaktförordningen så att länsstyrelsens beslut om jakt bara kunde överklagats till Naturvårdsverket och inte till en domstol. Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden valde ändå att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad. Sent igår meddelade rätten att licensjakten inte får påbörjas. Anledningen är att man anser det tveksamt om den begränsade rätten att överklaga är förenligt med EU:s rättsprinciper och att EU-domstolen kan ha synpunkter på licensjakten.

Syftet med licensjakten är att minska koncentrationen av varg där den är som störst. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen anser att den hårt inavlade vargstammen behöver växa till sig.

I ett pressmeddelande skriver Svenska Jägareförbundet att beslutet blir ett dråpslag för vargstammen, människorna och landsbygden. En vargjakt i vinter var viktigt för alla dem som påverkats negativt under så många år skriver man. Nu ska man överklaga Förvaltningsrättens beslut till kammarrätten i Göteborg.