Djurskyddet Sverige kräver att grisförsöket stoppas

Svensk djurskyddslag ska inte sänkas utan snarare stärkas för svenska grisar. Det skriver Djurskyddet Sverige i ett öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Med en miljon kronor i anslag från Jordbruksverket har branschorganisationen Svenska Pig genomfört en pilotstudie för att utvärdera planerna för ett djuromsorgsprogram. Syftet säger man är både att ge grisarna bättre välfärd genom minskad smågrisdödlighet, mer uthållighet hos suggorna och att öka produktiviteten. I själva verket innebär försöket en tillbakagång till att bura in suggan, ha grisarna i trängre utrymmen och avvänja smågrisarna tidigare än vad lagen föreskriver.

I öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kräver Djurskyddet Sverige att grisarna inte ska stängas in i burar och att den svenska djurskyddslagen inte sänkas utan istället höjas för svenska grisar.

I brevet påtalas att Svenska Pigs studie, enligt flera forskare, är ovetenskaplig. Det saknas bland annat kontrollgrupper och besättningarna är inte slumpmässigt utvalda. Med andra ord tillför studien ingen ny kunskap som underlag för någon myndighet att ändra några regler.
-Detta är djurplågeri. Reaktionerna från våra medlemmar har också varit mycket kraftiga. Många undrar varför man överhuvudtaget ska välja svensk griskött om de svenska djuren inte har det bättre, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare

Läs brevet till Bucht i sin helhet
Läs också Grisproducenter fixerar suggor i burar