Få besked när grisar debatterades i riksdagen

Efter stormen kring Svenska Pigs försöksprogram där suggor fixerats i flera dygn, letade sig grisfrågan ända in i Sveriges riksdag. Men interpellationsdebatten med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i huvudrollen gav få svar.

Idag lyftes Sveriges grisar fram i riksdagen. Vänsterpartiets Jens Holm bad i en interpellation landsbygdsminister Sven Erik Bucht (S) att svara på två frågor: Vad kommer han göra för att stärka, inte försämra, omsorgen om grisar i Sverige och kommer han verka för att icke godkända uppfödningsmetoder, som de i branschorganisationen Svenska Pigs Djuromsorgsprogram, inte får någon förlängning?
Bucht förde fram att Svenska Pigs program är ett försök som fått tillstånd och ekonomiskt stöd av Jordbruksverket, och som godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Och att ”dessa myndighetsbeslut” inte är något han kan, eller ska, lägga sig i.
– Det vore ministerstyre om jag gjorde det, sa landsbygdsministern under interpellationsdebatten.
Däremot sa Sven-Erik Bucht att det är regeringens ambition att förbättra svenskt djurskydd.
– Det handlar väldigt mycket om att lyfta fram de svenska mervärdena. Vi ska ha en bra djurvälfärd och vi måste stärka den djurvälfärd vi har, sa han.
Djurskyddet Sverige är mycket kritiskt till Svenska Pigs försök. Organisationen kräver att försöket inte permanentas i ett så kallat omsorgsprogram och att det fortsatt ska vara förbjudet att fixera suggor i Sverige.
– Det är positivt att landsbygdsministern säger att han vill stärka djurvälfärden. Men då borde regeringen vara tydligare i sina instruktioner till sina myndigheter att skattepengar inte ska gå till sådant som är dåligt för det svenska djurskyddet. Där måste man kunna ge klara instruktioner som minister, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

Att det debatteras om grisar i Sveriges riksdag nu är ingen slump. Nyligen berättade Sveriges radios ”Kaliber” om Svenska Pigs Djuromsorgsprogram, som stötts med en miljon kronor från Jordbruksverket. Det är ett försök på tolv gårdar i södra Sverige, där man bland annat låtit fixera, alltså låst fast, suggor med hjälp av skyddsgrindar i minimala burar i flera dagar. Enligt Svenska Pig är syftet med försöket att öka produktiviteten i grisnäringen och samtidigt minska smågrisdödligheten. I försöket har man också minskat tiden kultingarna är med suggan.
Kritiken mot Svenska Pigs program har varit massivt från flera håll, och ledande forskare har fört fram att det saknas belägg för att fixering minskar smågrisdödligheten. Däremot är det mycket plågsamt och strider mot svensk djurskyddslagstiftning. Men eftersom det är ett försök, som fått grönt ljus av Jordbruksverket och godkänts av en djurförsöksetisk nämnd, har det kunnat genomföras.

På frågan vad han tänker göra för att stärka, inte försämra, omsorgen om svenska grisar, valde Sven-Erik Bucht att nämna den livsmedelsstrategi som regeringen håller på att ta fram.
En av Djurskyddet Sveriges hjärtefrågor är en ny, starkare djurskyddslag. Något som till exempel skulle göra det bättre för landets grisar. Ett förslag på en ny svensk djurskyddslag har funnits sedan november 2011, men inte mycket har hänt efter det. När Sven-Erik Bucht i dagens interpellationsdebatt fick frågan om när en ny lag kommer gav han inget klart besked.
– För att det ska bli bra så tar det tid. Den kommer, men jag har ingen tidsplan. Det här jobbet måste göras ordentligt och det kommer säkert behövas ändringar på många områden. Men ambitionen är att stärka djurskyddet, inte försämra det, sa landsbygdsministern.
Djurskyddet Sverige har under en tid arbetat med en namninsamling med kravet på just en ny djurskyddslag.
– Vi kommer inom en snar framtid uppvakta regeringen och kräva att förslaget till ny djurskyddslag läggs fram till riksdagen, säger Åsa Hagelstedt.

Text: Pontus Ljunghill