”Förbjud elefanter på Cirkus”

Sverige behöver ett förbud mot att ha elefanter och andra vilda djur på cirkus. Det skriver Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt i en debattartikel i gårdagens Aftonbladet och uppmanar landsbygdsministern att ta med ett förbud i förslaget till nya djurskyddslag.

Elefanter har behov av att röra sig på stora ytor och det är en av anledningarna till att cirkusmiljön blir ett problem När djur inte får utlopp för sina naturliga beteenden kan de utveckla olika störda beteenden som de upprepar. Elefanter på cirkus kan ibland ses vagga fram och tillbaka. Det är ett tydligt tecken på att de mår psykiskt dåligt skriver debattörerna Camilla Björkbom, förbundsorförande Djurens Rätt och Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige i artikeln. Två tunga instanser, Sveriges veterinärförbund och expertgruppen som tog fram förslag till ny djurskyddslag, har föreslagit förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus på grund av att dessa djurs naturliga beteende inte kan tillgodoses.

Attityden hos cirkuspubliken när det gäller elefanter och andra vilda djur på cirkus har förändrats och i Sverige har antalet cirkusar som använt elefanter i sina föreställningar minskat. Cirkus Schollini var i fjol den enda cirkus i Sverige som hade elefanter i sin föreställning. Cirkus Scott beslöt att sluta med elefanter i sina föreställningar för två år sedan.
-Det är bra att cirkusarna själva lyssnar till kunderna och anpassar sin verksamhet men det är dags att samhället genom en ny lagstiftning visar att dessa stora vackra djur inte ska användas som underhållning i ett modernt samhälle, säger Åsa Hagelstedt.

Ett stort antal länder i världen har förbjudit vilda djur på cirkus, däribland Nederländerna, Storbritannien och flera latinamerikanska länder. Grekland, Cypern, Bolivia och Bosnien Hercegovina har förbjudit alla djur på cirkus.