Djurförbud för hästägare i Skåne

De drygt hundra hästarna har saknat mat, vatten och skydd för väder och vind. I februari i år fick ägaren djurförbud. I snart sju år har fallet pågått men det är ännu inte slut. Mannen anser att hästarna mått bra och har överklagat till förvaltningsrätten.

En film kommer till Tidningen Djurskyddets redaktion. Några hästar står i hagens kvällsmörker. Någon sträcker in en bunke och fyller på vatten från några flaskor. Genast trängs fyra mular för att släcka törsten, alla ryms inte samtidigt. Det sörplas högljutt. Personen som skickat filmen skriver i mejlet: ”Jag stod inte ut längre, hästarna hade gått utan vatten i flera dagar så jag åkte dit med lite vattenflaskor . ”

Till redaktionen inkommer också några fotografier, tagna av en annan person. På en av bilderna ser man en häst med huvudet nedsänkt i ett tomt badkar. I det bruna dammet på botten ser man vita spår efter mulen som raspat efter vatten.

Det handlar om hästar som tillhörde hästägaren Jörgen Folkesson i Skåne. Tidningen Djurskyddet har pratat med ett tiotal personer som alla vill vara anonyma men som intygat samma sak, hästarna har inte fått mat och vatten, de har haft trasiga hovar och de har stått ute dygnet runt, utan skydd.

Fallet har pågått sedan 2008. Då fick han tillstånd av Båstad kommun att hålla 66 hästar. 2009 tog länsstyrelsen över djurskyddskontrollen och redan då kom de första anmälningarna mot honom och besök från djurskyddsinspektörer. Under årens gång har det blivit uppemot 600 sidor dokumentation av fallet. I sina kontrollrapporter skriver länsstyrelsen bland annat att Jörgen Folkesson haft brister i tillsyn och omvårdnad av djuren, brist på skydd för väder och vind, oacceptabelt nedsmutsad miljö med skaderisker och brist på tjänligt foder och vatten. Han har under hela perioden dessutom haft fler hästar än de 66 som han fick tillståndet för. Våren 2012 omhändertogs ett fyrtiotal hästar. Då hade han fler än 100.

Tillståndet att ha 66 hästar gick ut första januari 2014. Någon ny ansökan kom inte in till länsstyrelsen och med de förelägganden han redan hade beslutade länsstyrelsen under sommaren 2014 att han inte fick ha fler än nio hästar. Övriga hästar skulle han ha gjort sig av med i december 2014. Trots flera anmälningar om mögligt foder i hagarna gjorde länsstyrelsen inte någon kontroll då i december. Under julen dog 10 hästar av botulism, en sjukdom de får av bakterier i foder.

I januari 2015 gjorde så länsstyrelsen kontrollen. Jörgen Folkesson hade då alla sina hästar kvar. I rapporten fick han på punkt efter punkt kritik hur han sköter sina hästar. Fodret är otjänligt och har varit det under lång tid, hästarna har inga torra plaster att ligga på, de saknar vatten och många av de brister som redan påtalats flertalet gånger är inte åtgärdade. I februari i år får Jörgen Folkesson djurförbud.

Carina Nordell är ordförande i Föreningen Svenska hästars Värn och hon berättar att de under flera år fått in många anmälningar om fallet.
– Det har handlat om att hans hästar har varit undernärda, de har gått utan mat och vatten och att de hela vintrar stått utan skydd för väder och vind. Det har också handlat om skadade hästar, trasiga hovar och hästar som har haft svårt att gå, säger hon.

Svenska hästars värn har haft jurister som har tittat på fallet och låtit andra länsstyrelser uttala sig och de är kritiska till hur ärendet har skötts.
– Hade han bott i en annan del av landet hade han troligen fått djurförbud för länge sedan. Han har fått fler chanser än vad man normalt får. Jag blir så arg. Hästhållning har varit kraftig undermålig i flera år, finns inte någon parameter som han har uppfyllt, säger Carina Nordell.

Jörgen Folkesson själv har en helt annan bild av vad som har hänt. Han tycker djurförbudet är oacceptabelt och har redan överklagat beslutet till förvaltningsrätten.
– Det är lite häxjakt över det här. Det är inget fel på hästarna. Det är viktigare för mig att hästarna mår bra än att jag har det modernaste stallet, säger han.

Jörgen Folkesson menar att det inte funnits någon kommunikation från länsstyrelsen och att de inte lyssnat på hans förklaringar.
– Hela tiden kommer det nya handläggare som hittar nya saker. De tittar inte heller på att jag åtgärdat de gamla påpekandena. De går bara efter sina paragrafer och försöker hitta fel och skickar en kontrollrapport.

Juha Toropainen är länsveterinär och är den som skrev beslutet om djurförbud. Han menar att man inte kan acceptera att ha hästar på det här viset.
– Att hästarna har blivit utsatta för lidande det är jag säker på. Att de har överlevt är inte det måttet vi använder inom djurskyddet som ett minimikrav. Man ska se till att djur sköts väl och man ska främja deras hälsa.

Juha Toropainen hänvisar till att det finns gott om erfarenhet av att ha djur ute under den kalla årstiden utan möjlighet till torr och ren liggplats och utan bra vatten och foder.
– Det mår de inte bra av. När vi gjort våra kontroller har vi hittat tunna hästar, trasiga hovar, toviga pälsar. Vi ska jobba förebyggande. Även om de överlever så är det inte så att man främjar deras hälsa direkt.

Han menar att Jörgen Folkesson fått många chanser att bättra sig.
– Men det har bara blivit fler hästar och fler brister vad vi än har sagt. Tillslut när det inte blir bättre då hamnar man här.

Detta är också en av orsakerna till att ärendet tagit så lång tid menar han.
– Det har aldrig varit så akut att vi måste omhänderta hästarna och då börjar man med att begränsa antalet och förelägga, man tänker proportionellt. Det är hela tiden en balansgång, att inte gå för fort fram och inte ta i för hårt och samtidigt ta tillvara djurens skyddsintressen så mycket som möjligt. Jag kan mycket väl förstå att folk tycker att det tar för lång tid i vissa ärenden, de kan vi själva tycka, men vi har en lagstiftning att följa och den är lika mycket ett skydd för djuren som för den enskilda individen.

Hade ni kunnat agera annorlunda?
– Vi försöker alltid utvärdera alla ärenden. Tittar jag i backspegeln så kan jag se att vi hade kunnat vara snabbare om vi hade haft mer resurser och fler inspektörer och prioriterat annorlunda. Vi väger väldigt mångas olika ärenden mot varandra där vi hinner med ungefär hälften och får låta bli en massa. Och då blir det så om man precis varit ute på en kontroll och vidtagit åtgärder och förelagt då prioriteras det ärendet ned under en tid om man inte anser att det är en akut fara. Helst hade vi velat parkera en djurskyddsinspektör hos alla de här djurhållarna som vi håller koll på.

Djurförbudet innebär att Jörgen Folkesson varken får äga, skaffa eller ha hand djur. De 70 hästar han hade sålde han strax innan länsstyrelsen kom för att omhänderta dem. I dagsläget är det oklart var hästarna finns. Jörgen Folkesson har överklagat beslutet om djurförbud till förvaltningsrätten.