Hur vill hönan ha det-bur eller frigående?

Trivs hönan bäst i bur eller som frigående och vilka för- och nackdelar har de olika sätten att hålla höns? Det var frågor som diskuterades under dagens riksdagsseminarium som hölls av riksdagens djurskyddsforum och  Djurens rätt.

Svensken äter i genomsnitt 222 ägg per person och år så vilka ägg man väljer att äta spelar såklart roll för hur hönan har haft det. Idag kan konsumenten välja att köpa ägg från höns som levt i inredd bur, från frigående system inne eller ekologiska ägg där hönan har möjlighet att gå ut. I den inredda buren har hönan ett rede att värpa i, sandbad och sittpinne och delar buren med 26 andra höns. Andelen burhöns har minskat och består idag av cirka en miljon av de sju miljoner ägg som produceras. Flest ägg kommer från hönor som går inomhus i så kallade frigående system. Cirka 14 procent av äggen kommer från ekologiska höns som har tillgång till utevistelse. Lotta Berg,  professor i husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet gick igenom de olika systemen och pekade på för- och nackdelar. Till exempel finns det större risk för smitta i de frigående systemen å andra sidan har de mer rörelsefrihet. Enligt Lotta Berg finns några grundläggande beteenden som är mycket viktiga för hönsen.

Störst skillnad för hönan anser Lotta Berg att det är mellan inredd bur och frigående system eftersom hönan i de frigående systemen kan röra sig mer och utföra fler beteenden. Att komma ut som i den ekologisk a produktionen innebär inte lika stor förbättring. Men poängterade hon: Alla sätt att hålla höns idag behöver förbättringar och fick medhåll av branschorganisationen Svenska Äggs rådgivare Alexandra Hermansson.
-Vi har flera områden där vi måste förbättra oss men det görs och har gjorts mycket bra arbete inom svensk äggproduktion menade hon och tog kontrollprogrammen som ett exempel.

Hon varnade för de importerade äggen där förhållandena för djuren är mycket sämre än i Sverige. Hon ville inte säga om något produktionssystem generellt var bättre än något annat utan menade att det berodde på producenten om hönorna mådde bra eller inte.

Linda Björklund som är etolog på Djurens Rätt var tydlig i den frågan.
– Vi anser att inga hönor ska få hållas i burar eftersom hönans möjlighet att bete sig naturligt är starkt begränsat i burarna. Hönan vill också kunna värpa på enskild plats och göra det samtidigt som de andra flockmedlemmarna vilket är omöjligt i en bur. De vill också kunna sitta högt på natten för att känna trygghetskänslan.

Djurens Rätt vill också ha mer utevistelse för hönan, att gruppstorlekar i frigående ska minskas och en maximal transporttid på fyra timmar när hönorna transporteras. Linda Björklund hänvisade också till en opinionsundersökning Djurens Rätt gjort under våren.
– Opinionsundersökning visade att sju av tio inte tycker att det ska vara tillåtet att bedriva äggproduktion om inte hönan har tillgång till att komma ut.

Djurskyddsforum hoppas kunna ha fler seminarium längre fram där andra djurslag lyfts fram.
-Vi som är ledamöter ska förbättra lagstiftningen. Vi har lite olika uppfattningar men det är bra att ha samma kunskap att utgå ifrån, avslutade Åsa Coendraads från Moderaterna.