Sverige inte längre bäst i världen på djurskydd

Vi kan inte längre skryta med att vara världsbäst på djurskydd. I en nyligt gjord rapport från den internationella djurskyddsorganisationen World Animal Protection behöver Sverige förbättra sig på en rad punkter.

Femton länder världen över har kartlagts av World Animal Protection. Bland annat lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd har jämförts och länderna graderats efter en betygsskala från A till G.

Ricardo Fajaro har varit lett projektet på World Animal Protection. Han presenterade idag rapporten på ett riksdagsseminarium som riksdagens djurskyddsforum arrangerade. Storbritannien, Schweiz, Österrike, och Nya Zealand får det högsta betyget A . Iran, Vitryssland, Burma, Vietnam får det lägsta. Sverige får tillsammans med fyra andra det näst bästa betyget B.

Ricardo Fajaro menar att Sverige behöver uppdatera djurskyddslagen. Bland annat bör vilda djur förbjudas på cirkus, det bör vara hårdare regler för att hålla delfiner i fångenskap, minkfarmar bör förbjudas och djurskydd bör vara en obligatorisk del i skolundervisningen. Särskilt varnade han för de olika kontrollprogram som näringen själv har som enligt honom oftast inte fungerar i de länder han undersökt.

Ricardo Fajaro har mötts av förvåning över att Sverige inte längre är bäst på djurskydd.
-Ni var säkert i topp 1988 då nuvarande djurskyddslag kom, men det har gått lång tid sedan dess, menar han.

Senare idag ska World Animal Protection presentera rapporten för landsbygdsminister Sven-Erik Buchts statssekretrare Elisabeth Backteman.