Vill få kycklingar att växa långsamt

Dagens kycklingar har svårt att klara ett liv som ekologisk. De växer för fort och kan bli sjuka. Nu ska Sveriges Lantbruksuniversitet undersöka vilken kycklingras som bäst passar för ekologisk uppfödning.

Det kan vara svårt för den som vill köpa ekologisk kyckling i Sverige. Den är nästan alltid slut. Anledningen är att det inte föds upp särskilt många ekologiska kycklingar. Idag är de flesta kycklingar som används i produktionen avlade på tillväxt och aptit vilket leder till problem om de hålls ekologiskt.
-De växer så snabbt att de kan bli sjuka och till och med dö. Det kan handla om problem med skelettet, att kycklingarna blir inaktiva när de närmar sig slakt vilket kan leda till hudskador till följd av att de ligger på ströbädden och den snabba tillväxten kan leda till plötslig hjärtdöd, säger Jenny Yngvesson, etolog från Sveriges Lantbruksuniversitet som är en av fyra kompetenser i projektet.

Både kycklingarna i den konventionella uppfödningen och den ekologiska får dessa problem. Men i den konventionella uppfödningen hinner problemen inte bli så stora eftersom kycklingarna slaktas redan efter 40 dagar från det att de kläcks. I den ekologiska uppfödningen slaktas de först efter 80 dagar.

Slaktkycklingarna är så kallade hybrider. Dessa är patenterade av stora internationella företag och Sverige har ingen påverkan på aveln. Nu vill Sveriges Lantbruksuniversitet se om man kan lösa hälsoproblemen för de ekologiska kycklingarna med andra hybrider.
– Vi vill kunna se om de här hybriderna och den här miljön skulle kunna fungera under svenska förhållanden, säger Jenny Yngvesson som arbetar tillsammans med genetiker Anna Wallenbeck, veterinär Stefan Gunnarsson och foderexpert Lotta Jönsson.

Projektet ska vara helt avslutat i juni 2017.