Betet bra för både korna och bondens plånbok

Bönderna tjänar 3000 kronor per år på att låta korna gå på bete. Det enligt en ny litteraturgenomgång av forskning som publicerats i Svensk Veterinärtidning. Ämnet debatterades idag på Djurens Rätts seminarium i Almedalen.

Det svenska kravet att alla kor ska få komma ut på bete ifrågasätts från allt fler håll. Starkast drivande är Sveriges Mjölkbönder och LRF Mjölk som helt vill få bort beteskravet från stallar med lösdriftssystem. Betet kostar för mycket anser man och en rapport från Jordbruksverket som kom under hösten bekräftar den bilden, tusen kronor per ko och år förlorar bonden på betet. Dessa siffror omkullkastas nu.
-Jordbruksverket hade i sin rapport helt bortsett från de hälso- och djurvälfärdseffekter som betet ger korna, säger Johan Beck-Friis, informationschef på Sverige Veterinärförbund.

Bland de faktorer som tagits med i beräkningarna är att färre djur dör när fler går på bete och det blir färre juverinflammationer, spenskador och bättre klövhälsa. Dessutom blir kon dräktig fortare. Under betet mjölkar korna mindre men när man i studier har jämfört mjölkavkastningen för korna under ett helt år så har man sett att avkastningen på ett år inte gått ned, i vissa fall har den ökat. Betet ger också korna möjlighet till flockbeteende och tillräcklig tid att äta och idissla.
-Detta höjer välfärden och stärker immunförsvaret, säger Johan Beck-Friis.

Marita Wolf är mjölkbonde med över hundra kor. Hon vill ha korna på bete för att hon vet att de mår bäst av det och ju bättre korna mår desto bättre avkastning får hon. Däremot vill hon slopa beteskravet.
– Beteskravet innebär en mängd journalföring, börjar det regna mycket till exempel måste jag skriva upp exakt vilka tider jag tog in vilka individer. Det är orimligt. Lita på oss bönder istället. Det är självsanerande, om du inte sköter dina djur kommer du inte finnas kvar, säger Marita.

Ulf Berg, riksdagsledamot från Moderaterna vill ha kvar beteskravet men vill att det ska göras justeringar så att bonden kan bli mer flexibel.
-De flesta bönder sliter stenhårt och jag är förbannat trött på att svenska bönder utmålas som bovar, säger han.

Stina Bergström, riksdagsledamot från Miljöpartiet vill ha kvar beteskravet och ser gärna en ny djurskyddslag med bättre regler.
-Det är i första hand en etisk fråga att behandla djuren bra men det handlar också djurhälsa och människors hälsa, säger hon.

Både Ulf Berg och Stina Bergström välkomna de nya siffrorna som visar på att betet är lönsamt.
– Om det är ekonomisk lönsamt med betet då finns ingen anledning till debatt om betet ska vara kvar eller inte, säger Ulf Berg.