På plats i Almedalen

Djurskyddet Sverige arrangerade två seminarier under årets Almedalsvecka.
– Genom de seminarier vi har haft och genom att delta på andras, visar vi att vi har kompetens och att vi tar fajten för djuren, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Årets Almedalsvecka bjöd på nästan 3500 evenemang. Flera arrangemang handlade om den kris som svenska lantbruket har idag med dålig lönsamhet och bönder som tvingas lägga ned. I den statliga konkurrenskraftsutredningen som kom i våras pekas Sveriges stränga djurskyddsregler ut som en orsak till att bönderna har svårt att konkurrera. Konkurrenskraftsutredningen är en del i den livsmedelsstrategi som regeringen håller på att ta fram för att rädda den svenska produktionen. Parallellt arbetar departementet med att se över den nuvarande djurskyddslagstiftningen.
-Djurskyddet befinner sig i ett vägskäl, ska det bli bättre för djuren eller ska vi gå bakåt? Det finns flera branscher och organisationer som vill backa och försämra för djuren, säger Åsa Hagelstedt.

Hon ger grisbranschens ansökan om ett kontrollprogram, där suggan ska få fixeras med en grind, som ett exempel och de allt högre rösterna för att få slippa behöva ta ut korna på bete som ett annat. Frågor som lyftes på två seminarier under veckan.
-Både fixering och slopat bete skulle innebära försämrad djurvälfärd. Och börjar vi luckra upp de svenska djurskyddsreglerna kommer konsumenterna inte se någon anledning att köpa svenskt och då kommer det bli svårt att rädda den svenska bonden. Man måste sälja de svenska mervärdena som djurskyddet innebär och det kan man till exempel göra genom märkning. Sverige kommer aldrig kunna konkurrera med lågpris, säger hon.

Ämnet diskuterades med handeln, bönderna, och politikerna på det seminarium som Djurskyddet Sverige arrangerade tillsammans med World Animal Protection och Vi konsumenter.
-Ett sådant seminarium visar verkligen på värdet att vara här i Almedalen. Det blev ett bra samtal om vilka lösningar som finns och vi var dem som bjöd in till det, säger Åsa Hagelstedt.

Att delta i Almedalen är viktigt anser hon och en av de främsta orsakerna är just att det skapas många tillfällen att lyfta djurskyddsfrågorna med flera olika parter.
-Tack vare oss och andra djurskyddsorganisationer diskuteras djurskyddsfrågorna mer eftersom vi arrangerar seminarier, men vi sätter också fokus på djurskyddsfrågorna på andras evenemang. Det är en tuff arbetsvecka, vi jobbar hårt, men det är det värt, för att det ger så mycket.