Märkbar skillnad med märkta katter

Vårt mål är att alla ägda katter i Skellefteå ska vara ID-märkta. Det säger Djurskyddet Skellefteås vice ordförande Nicolina Vaneryd. Och föreningen kan vara på god väg, både polisen och kommunen upplever att kattproblemet minskat.

I helgen firade Djurskyddet Skellefteå Hittekattens dag genom en ID-märkningskampanj. Tillsammans med en djuraffär och distriktsveterinärerna märktes 63 katter. Föreningen startades 2010 och har framförallt arbetat långsiktigt med att sprida information om att det är viktigt att ID-märka sin katt. Ett sätt har varit de återkommande kampanjer där föreningen tillsammans med lokala djuraffären och distriktsveterinärerna erbjuder id-märkning. Under helgens kampanj erbjöds drop-in id-märkning och vaccination för 250 kronor. Då gick djuraffären in med 70 kronor och Djurskyddet Skellefteå med 50 kronor per katt i subvention.
– Vi har lite blandade känslor att vi som djurskyddsförening ska gå in och subventionera något som varje kattägare borde betala själv. Samtidigt märker vi att det ger ringar på vattnet. De som har id-märkt sin katt sprider information till andra om att man borde märka sin katt.

Föreningens facebooksida har över 4600 följare och många katter har hittat hem genom föreningens efterlysningar där.
-Det känns som om vi bidragit till en förbättring genom vårt arbete. Vi märker en skillnad på antalet hemlösa katter. Polisen säger att det är färre som lämnar in katter till dem och kommunen säger att de inte längre har några som ringer dem om problem med katter, säger Nicolina.