Nu ska hundsmuggling stoppas

Problemet med papperslösa sällskapsdjur som smugglas i Europa växer. Med en stor europeisk kampanj vill lobbyorganisationen Eurogroup for animals få EU att lagstifta om obligatorisk märkning och registrering av alla sällskapsdjur.

Efter vapen och droger är hundsmuggling den illegal handel som inbringar mest pengar. Miljontals sällskapsdjur smugglas varje år runt i Europa under hemska förhållanden. De föds upp illegalt, saknar vaccination och ordentlig dokumentation. Djuren är ofta sjuka och stressade. Förutom det lidande som de själva utsätts för så innebär de också en risk för både människor och andra sällskapsdjur genom de sjukdomar de sprider.

Eurogrop for Animals, en lobbyorganisation som Djurskyddet Sverige är medlemmar i, vill göra alla dessa osynliga sällskapsdjur synliga. Kampanjen ”Protect our pets” startar idag runt om i Europa. Målet är en lag som kräver att alla hundar och katter ska vara märkta och registrerade och alltså kunna kopplas till en ägare. Man vill en gång för alla täppa till de luckor i lagen som låter handeln blomstra.

Genom att sprida kampanjen på Facebook, Twitter och Linkedin hoppas Euorogrup att problemet uppmärksammas. Samtidigt arbetar de för att påverka EU-parlamentet och kommissionen. I det arbetet ber de om hjälp och uppmanar allmänheten i de olika medlemsstaterna att skriva till sina folkvalda EU-parlamentariker och be dem påverka EU-komissionären Andriukaitis som är den ansvarig för djurväldfärdsfrågorna. Ett färdigt brevformulär till parlamentarikerna finns på deras kampanjsajt www.protectourpets.eu.