Fixering av gris och kornas bete fokus på djurens dag

Igår firades Djurens dag i hela landet av Djurskyddet Sveriges lokala föreningar. Riksförbundet uppmärksammade dagen genom att finnas på Stockholms centralstation och informera om verksamheten.

Tre aktuella frågor lyftes särskilt under gårdagen: Att grisar inte ska fixeras, att katter inte ska överges och att kor ska få fortsätta gå på bete.
– Idag utsätts svensk livsmedelsproduktion av stark utländsk konkurrens, många gånger från länder med en mycket sämre djurhållning än den svenska. Det finns förslag om att tillåta fixering av suggor samt att minska kors rätt till bete. Det är inte rätt att djuren ska betala priset för billigare mat och därför är det viktigt att vi står upp för våra svenska djurskyddsregler, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet startade tidigare i år en kampanj mot förslaget att få fixera grisar. Över 14.000 personer har nu skickat protestmejl till Jordbruksverket.
– Att människor anser att djurskydd är viktigt syntes också tydligt i den konsumentundersökning vi gjorde tillsammans med andra djurskyddsorganisationer i somras. Hela 85 procent tycker att det är viktigt att kor får gå på bete, så här är Lantbrukarnas Riksförbund och vissa politiker helt fel ute när man förslår en förändring av beteslagstiftningen, säger Åsa Hagelstedt.

Uppskattningsvis finns det cirka 100.000 hemlösa katter i Sverige. Djurskyddet driver genom sina lokalföreningar en omfattande djurhems- och jourhemsverksamhet. Men för att hindra att katter överges krävs skydd i lagen, bland annat i form av obligatorisk ID-märkning.
– Regeringen har aviserat ett förslag om en ny djurskyddslag till våren. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att höja kattens status och se till att märkningskravet kommer att finnas med i lagförslaget, säger Åsa Hagelstedt.

Det är en internationell dag som firats den 4 oktober sedan 1931.