Hallå där Gunnela Ståhle som imorgon får hedersdoktorshatt

Berätta, varför blir du hedersdoktor?
Jag har fått detta för mitt  långa och engagerade arbete kring livsmedelssäkerhet, djurskydd och hållbarhet. Det är jätteroligt att de i motiveringen skrivit att jag varit en stor inspirationskälla för studenter och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vilka djurskyddsfrågor är du mest stolt över att ha varit med och påverkat?
-Antibiotikafrågan! Om man inte har fri tillgång till antibiotika då måste man verka för friska djur som mått bra. Det främjar ett gott djurskydd, det går inte att få friska djur annars. Starten var när jag skrev Lantbrukarnas Riksförbunds antibiotikapolicy 1981 men det viktigaste var när vi påverkade resten av EU. Jag satt ordförande i EUs djurskyddskommitté, träffade kommissionen, parlamentet och vi övertygande Europas kvinnor och veterinärer. Det tog oss 20 år men 2006 lagstiftade EU om ett förbud mot att använda antibiotika generellt i foder. Jag är också mycket stolt över att jag var med och bidrog till att suggornas i EU som stod fixerade konstant, släpptes loss, i alla fall delvis.

Vilka är framtidens mest angelägna djurskyddsfrågor?
Viktigaste utmaningar är att ändra system. Vi har en sådan fruktansvärd prispress på livsmedel i och med den globala handeln att djurskyddet utsätts för ett väldigt tryck. Samtidigt har länder som USA som inte har någon lagstiftning för djurskydd, börjat vakna.

Vad är din nästa utmaning?
-Att på ett klokt sätt rädda det svenska djurskyddet som har ett högt förtroende hos konsumenterna  genom den svenska livsmedelsstrategin. Det är inte en sänkning av djurskyddet som ska rädda den svenska animalieproduktionen. Stora organisationer som World Animal Protection och Eurogroup for Animals liksom flera i  EU-parlamentariker hävdar att det har stor betydelse vad Sverige gör fast vi är ett litet land. Det tråkiga är om vi tvingas säga att det går inte att ha ett vettigt djurskydd och stå oss i konkurrensen. Detta oroar mig oerhört.  Vi måste ro det svenska projektet i hamn, att än en gång få det vi hade, att bönder och konsumenteter tillsammans och med hjälp av handeln, skapar ett gott djurskydd