Det hotade betet

TEMA BETE: Till våren väntas en ny djurskyddslag. Frågan om kravet på bete ska finnas i den debatteras livligt. Bönderna menar att beteskravet hindrar dem från att få ordentligt betalt för mjölken och att lösdriftsstallarna inte gör behovet av bete lika stort som förut. Samtidigt visar forskning hur viktigt betet är för kornas hälsa och välbefinnande. Konsumenten vill köpa mjölk från kor som betat visar en färsk undersökning och handeln håller på att ta fram en gemensam svenskmärkning för mejeriprodukter. Tidningen Djurskyddet har frågat bönderna, forskarna, butikerna och politikerna hur de ser på beteskravet.

Text och foto: Elsa Frizell