”Sluta behandla hästar som håriga människor”

TEMA: HÄSTAR PÅ LÖSDRIFT Per Michanek är veterinär och har tränat och tävlat galopphästar i 25 år. Han undervisar på hippologprogrammet vid hästnäringens riksanläggning i Flyinge där han också är forskningsansvarig. Per driver ett litet tävlingsstall för galopphästar och har haft sina egna hästar på lösdrift i 25 år.

Hur många hästar har du?
Just nu har vi tre galopphästar, alla går på lösdrift.

Känner du till fler tävlingsstall med lösdriftssystem?
Ja, det finns några fler, men det är i relativt liten omfattning och vanligast bland amatörtränare.

Varför är lösdrift ännu så ovanligt i Sverige?
Det handlar nog mest om att många människor tror att hästar fungerar som människor. Om man inte vet hur en häst fungerar så utgår man från sig själv, det är helt naturligt. Man tänker att en häst vill ha tre mål mat om dagen och en skön säng, precis som vi själva vill.

Men en häst är programmerad att söka föda hela tiden, de skiljer inte på natt och dag på samma sätt som vi gör. De har också betydligt mindre behov av att ligga ned. Om de går helt fritt äter de ofta mer på natten, i synnerhet på sommaren då natten är svalare än dagen och kylan gör det lättare för hästen att vara aktiv.

Känner du till några ridskolor som har sina hästar på lösdrift?
Det finns en del naturbruksgymnasier i Sverige som har det, men jag känner inte till några regelrätta ridskolor i Sverige även om det nog finns några enstaka. I Tyskland däremot finns ett helt gäng. Lösdrift är generellt mycket vanligare utomlands, bland annat i USA och Australien.

Varför har vi i Sverige ofta hästarna uppstallade?
När hästar användes i jordbruket och i kavalleriet var det förmodligen mest praktiskt att ha hästarna inne. De arbetade hårt på dagarna och behövde natten till att äta och vila. Man hade kanske heller inte tillgång till så mycket mark att de kunde beta fritt.

Som veterinär, ser du skillnad på fysisk och psykisk hästhälsa på gårdar med lösdrift kontra stall?
Det är svårt att säga något säkert, men det jag vet alldeles säkert är att med våra hästar är det sällan några problem. Och så finns det vissa åkommor som lösdriftshästar klarar sig helt ifrån, som luftvägsproblem och kolik, det får inte de som går ute dygnet om.

Vi anar att en attitydförändring till lösdrift är på gång i Sverige, men hur lång tid tar det tror du?
Den kommer, men det tar lång tid. Hästvärlden är en konservativ bransch. Jag är ofta ute och pratar om lösdrift och en vanlig reaktion från hästägare är att ”det där låter ju toppen, men hos oss kan vi tyvärr inte ha våra hästar så.” Och så anger man lite olika egna anledningar som oftast inte är så särskilt begripliga om jag ska vara ärlig.

Så varför går det så trögt?
Man är så rädd för att ändra på det som varit. Vi har ju haft galopphästar i 25 år på det här sättet och det går alldeles utmärkt, men jag vet att det fortfarande finns ett stort motstånd. De flesta förstår inte att det finns stora fördelar med att ställa om.

Många tror också att det är stor skaderisk, att hästarna ska trampa sig, sparka varandra, gå omkull och skada sig lättare om de går ute. Men det finns studier som visar att det inte är så. Bland personer som arbetar med galopphästar, och även andra tävlingshästar, finns också en föreställning som handlar om att hästarna springer av sig sin energi ute och därför inte kan prestera lika bra på tävlingar. Det har inte vi märkt något av.

Tävlingsstall då, som ditt eget, där man premierar prestation och friskhet, kan lösdrift inte ta sig in där snabbare om det nu är så bra på alla vis?
Jo, man tycker ju det. Det är en rätt märklig inställning att hästar som arbetar och tävlar på hög nivå måste stå inne och vila mycket. Det är ju egentligen precis tvärtom, ju hårdare de jobbar desto viktigare är det att de får komma ut och röra sig resten av dygnet för att hålla sig friska i rörelseapparaten.

Hur går det för dina egna hästar, strålande eller?
Ja, det går ibland rätt så bra för våra hästar. För alla tävlingshästar är det ju många variabler som ska klaffa för att man ska få fina resultat på tävling. Men tittar man på våra resultat över en tioårsperiod så har vi nog bättre resultat än många andra som håller sina galopphästar på traditionellt vis i stall.

Så du ser bara fördelar med lösdrift?
Ja, det finns bara fördelar. Det är bättre, och billigare. Hästen får rent fysiologiskt ett liv som liknar det som de är programmerade för. De kan använda sina medfödda instinkter och det mår de bra av.

Hästar är väldigt anpassningsbara, och många klarar sig bra i en box. Men de flesta är nog inte riktigt nöjda med att stå instängda stora delar av dygnet.

Vad kan man själv göra om man idag har häst på traditionellt sätt i stall men vill lägga om för att komma närmare det ”naturliga” beteendet?
Låt hästen vara ute så mycket som möjligt, gärna i grupp på så stor areal som möjligt. Sluta att behandla hästar som stora håriga människor, de är en helt annan, mycket tålig djurart med andra behov än vi. Stallet är mer till glädje för oss människor än för hästarna.

Stadig tillgång till mat är också en viktig del, hästen mår bra av att kunna äta lite hela tiden. Men man får försöka begränsa tillgången på olika sätt eftersom vissa hästar lätt blir tjocka. Vi har foderautomater som ger hästen foder varannan timme hela dygnet. Det kan man ju också ha i ett vanligt stall. Fri tillgång till mindre näringsrikt foder kan vara en lösning om man vill ge hungriga men lättfödda hästar foder dygnet runt. Många hästägare idag efterfrågar näringsrikt foder, näringsrikt har blivit liktydigt med bra. Men det är inte helt sant i hästsammanhang eftersom hästar mår bra av att tugga och hålla matsmältningssystemet igång dygnet om snarare än att få i sig mycket näring ett fåtal gånger per dag.

Tror du på nya djurskyddslagstiftningar, som exempelvis förbjuder att man håller häst inne i box mer än några timmar per dygn?
Nej, jag tror inte alls på lagstiftning här, detta är ingen djurskyddsfråga, det handlar om att ge djur som redan har det bra ännu bättre, och lösdrift passar inte alla. Det är bättre att förändra genom att visa på fördelar och möjligheter. Jag tror att små hästhållare kan bana väg här. För det är klart enklare att lägga om till lösdrift om man har få hästar. Det behövs ju en hel del markyta, om man inte investerar i ett automatiserat grupphållningssystem som tar mindre plats, men det kostar ju å andra sidan mer.

 

Text: Mia Sahl
Foto: Hanna Broms