Kaniner trängs i gallerburar

Hundratusentals kaniner i Europa lever i trånga burar med gallergolv.

Varje år föds cirka 330 miljoner kaniner upp i EU:s köttindustri. Under år 2014 filmade och fotograferade djurskyddsorganisationen CIWF, Compassion in world farming, med dold kamera de förhållanden som råder på 16 kaninuppfödningsanläggningar i Italien, Polen, Cypern, Tjeckien och Grekland.

Det handlar om kaniner som trängs i små burar på 0, 4 kvadratmeter, ibland utan något annat underlag än galler. Djuren var stressade, de hade öppna sår och luften var dålig. Sjuka kaninungar slogs ihjäl mot väggar. Organisationen hittade svårt skadade, ännu levande kaniner i soporna.

Som en fortsättning på denna granskning gjorde organisationens svenska gren, CIWF Sverige, en genomgång av ett trettiotal djurfoder, som kan innehålla kött från kaniner uppfödda på dessa anläggningar.

– Vi undersökte katt- och hundfoder som såldes i livsmedelsaffärer, i djuraffärer och på nätet. Som första steg kontrollerade vi om det innehöll kanin och om det fanns någon märkning där konsumenten kan spåra köttets ursprung. Idag finns ingen skyldighet att precisera från vilket land djurfodret kommer, utan det räcker med att skriva EU, säger Katarina Lingehag Ekholm, CIWF Sverige, som tillsammans med Bo Algers, Birgitta Wiberg och Kerstin de Verdier granskade merparten av de svenska foderfabrikat med kanin som ingrediens och deras märkning.

I fyra foder kom köttet från kaniner som haft gott djurskydd, enligt CIWF Sverige. Kaninerna var uppfödda i Sverige och England. Båda ländernas regler för djurskydd är striktare än EU:s.

– Alla andra angav EU, Kina eller USA. Detta innebär att svenska konsumenter kan köpa foder som kan innehålla kött från kaniner som under sin korta livslängd utsatts för stort lidande, säger Katarina Lingehag Ekholm.

Bristfälligt djurskydd
Ett av foderföretagen hade ställt specifika krav i sin policy på högt djurskydd och använt en märkning, där det gick att spåra kaninköttet till svenska anläggningar, enligt Katarina Lingehag Ekholm. 16 fodersorter innehöll kaninkött från länder där djurskyddet är bristfälligt.

– Jag tycker att det är tröstlöst och dåligt att se denna absurda dubbelmoral hos många leverantörer. Å ena sidan säger man sig värna om hundarna och katterna som ska äta deras foder. Å andra sidan verkar man inte bry sig om att ta reda på under vilket lidande kaninerna de äter upp levt, säger Katarina Lingehag Ekholm och fortsätter:

– Det är viktigt att leverantörerna ställer krav på producenterna om betydligt bättre förhållanden för djuren. Handelns agerande spelar en avgörande roll och handeln har ett mycket stort ansvar att hålla en hög etisk nivå. Men ytterst måste vi få en strängare politisk styrning, som resulterar i en lag om märkning och spårbarhet, också för ingredienser i djurfoder.

Hur då?
– Det ska inte räcka med att bara ange ”EU” utan leverantörerna måste få fram exakt vilket land och vilken anläggning deras producenter verkar i. Varje företag som säljer djurfoder måste ta ansvar och se till att de har en policy som följs. Det blir märkligt när företag som värnar om att hundar och katter ska få bra mat, inte alls bryr sig om hur kaninerna som dessa hundar och katter äter upp har haft det under sin korta livstid. Med detta sagt tror jag ändå inte att vi bara kan överlåta arbetet till handeln utan det blir nog nödvändigt att vi får en politisk styrning mot en strängare lagstiftning. Det ska vara samma krav på spårbarhet och märkning för djurfoder som för livsmedel åt människor, säger Katarina Lingehag Ekholm.

Vad råder du alla hund- och kattägare, som är osäkra på om deras foder innehåller kött från djur som farit illa att göra?
– Ring företaget du köper fodret från! Ställ frågor om ursprung! Kräv att få redovisat hur de djur som blivit ingredienser har haft det medan de levde. Det paradoxala är att människor som tycker om och vill sina hundar och katter allt väl, samtidigt genom att köpa dessa produkter medverkar till att andra djur, som kaniner, utsätts för ett enormt lidande.  Alla anläggningarna verkar under EU:s regelverk, men det finns inga specifika regler inom EU för djurslaget kanin. Anläggningarna anses acceptabla, det är inte skräckexempel som CIWF filmat, säger Katarina Lingehag Ekholm och tillägger:

– Kaniner hålls både som sällskapsdjur och för kött- och ullproduktion. Levnadsförhållandena skiljer sig mycket åt, beroende på vad kaninen används till. De stora raserna som avlats och föds upp för köttproduktion behandlas i praktiken som andra klassens djur. Dvärgkaniner och lejonkaniner är tvärtom ofta mycket väl omhändertagna. Men en köttkanin ska behandlas med lika stor respekt som en familjehund.

Text: Katarina Hörlin
Foto: CIWF

Skriv på för kaninerna
600 000 personer har redan skrivit på CIWFs upprop, mot att föda upp kaniner i dessa burförhållanden. Namnlistan ska skickas till alla medlemmar i EU-parlamentet och till alla 28 länders ministrar ansvariga för lantbruksfrågor. Här kommer länk till namninsamlingen.

Uppdatering: Insamlingen är nu över, den 17 maj lämnades underskrifterna över till EU-parlamentet i Bryssel av CIWF. Läs mer här om överlämnandet

 

Läs undersökningen
Se bilderna och filmerna om de förhållanden kaninerna lever under på de granskade 16 anläggningarna i Polen, Italien, Tjeckien, Grekland och Cypern på CIWFs hemsida.

Om CIWF
Compassion in World Farming grundades för 40 år sedan i Storbritannien av lantbrukarna Peter och Anna Roberts. Sedan dess har organisationen arbetat för ett starkt djurskydd till lantbrukets djur över hela världen. I fjol bildades den svenska grenen, CIWF Sverige. Läs mer här