Bra djurskydd är konkurrensfördel

ALMEDALEN. Ett starkt djurskydd är själva konkurrensfördelen för Sveriges del. Därför är det viktigt med en stark lagstiftning, slog Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt fast i ett av alla de seminarier som rörde livsmedelsstrategin.

Flera seminarier i Almedalen var tänkta att debattera den nya livsmedelsstrategin. Men då strategin ännu inte kommit fick fokus ändras från att diskutera det faktiska innehållet till det önskade innehållet. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht var på plats i Almedalen och förklarade att arbetet med strategin varit tuff.

– Nu är vi inne i slutförhandlingen med oppositionen och hoppas kunna presentera den i höst. Själva livsmedelsstrategin är en vision som sträcker sig fram till år 2030. Den består av mer allmänna linjer och ska hålla oavsett vem som sitter i regeringen. Strategin kommer att kompetteras med handlingsplaner, där lägger vi de skarpa förslagen, sa Bucht under LRF:s och Lantmännens seminarium ”Livsmedelsstrategin – när, var och hur?”

Landsbygdsministern underströk att målet är att öka sysselsättningen och produktionen inom livsmedelssektorn.
– Sverige har världens bästa djurvälfärd, konstaterade Sven-Erik Bucht, något som Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt kritiserade när hon deltog i ett senare seminarium ”Livsmedelsstrategin – så vill vi ha det!”

– Det är viktigt att vi har en stark lagstiftning kring djurskydd. Ett starkt djurskydd ÄR ju själva konkurrensfördelen för Sveriges del.  Jag har nu hört landsbygdsministern på flera seminarier upprepa att Sverige är bäst i världen på djurskydd. Det stämmer ju inte längre. Vi har varit det. Jag hoppas och tror att vi kan bli det igen, så att det är helt sant nästa år Sven-Erik Bucht säger det här i Almedalen, sa Åsa Hagelstedt. Förutom en stark djurskyddslagstiftning skickade Åsa Hagelstedt också med en önskan om att få se en minskad köttkonsumtion i livsmedelsstrategin.

Under det välbesökta seminariet som leddes av Gunnela Ståhle, ordförande i Vi Konsumenter tillika styrelseledamot i Djurskyddet Sverige betonade även Roger Pettersson från World Animal Protection Sverige hur viktigt det är med en stark djurskyddslag.

– Klarar marknaden att själv fixa djurskyddet? Nej, vi behöver en stark lagstiftning, som garant för att kraven i djurskyddet uppfylls, sa Roger Pettersson.

Text: Katarina Hörlin.

Bucht LRF Lantmännen
Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht med LRFs Helena Jonsson och Lantmännens Bengt-Olov Gunnarsson under ett av alla seminarier som rörde den försenade Livsmedelsstrategin.