Åtal är väckt mot djurpark

Upprörda människor har hört av sig till Djurskyddet Sverige efter att bevismaterialet som ska användas i rättegången mot Kolmårdens förre zoologiske chef Mats Höggren släpptes idag. Här finns bland annat en filmsekvens från år 1996 som visar hur en skötare sparkar en av vargarna i hägnet.  

Idag väcktes åtal mot Kolmårdens djurparks förre chef efter den tragiska händelsen då en av djurskötarna hittades död i varghägnet. Åtalet gäller brott mot arbetsmiljölagen, där bland annat vållande till annan död ingår.

”Han har av oaktsamhet åsidosatt vad som har ålegat honom enligt arbetsmiljölagen till förebyggande av ohälsa och olycksfall och har härigenom av oaktsamhet orsakat XXX XXX:s död”, skriver åklagaren i åtalet, enligt SVT Nyheter.

Den 17 juni år 2012 hittades en ensam skötare död inne hos de åtta vargarna i djurparkens hägn. Hon hade arbetet på Kolmården i tre år och när kollegorna inte fick kontakt med hennes kommunikationsradio tog de sig till hägnet och fann henne där.

Kammaråklagare Jan Olof Andersson sa under dagens presskonferens, enligt SVT Nyheter, att de ”funnit många brister inom organisationen kring och hanteringen av vargarna. Många incidenter och tillbud borde ha gjort att varningsklockor skulle ringt hos de ansvariga i djurparken redan innan dödsfallet”

I bevismaterialet ingår filmer tagna från varghägnet där djurskötare är tillsammans med vargarna. På flera ska skötarna och besökarna ha lekt med vargarna, enligt Borås Tidning som skriver att de ses ”leka, slicka besökarna i ansiktet och bete sig som stora hundar. I andra nafsar, hoppar och knuffar de på människorna i hägnet”. Men det förekommer också sekvenser som visar hur skötare dominerar en aggressiv varg genom att bland annat sparka den. Flera av filmerna har, enligt Borås tidning, kommit in från allmänheten.

Just sekvensen där vargen sparkas har upprört människor som under dagen kontaktat Djurskyddet Sverige.

– Det är hemskt att se någon sparka på ett djur som dessutom befinner sig i en situation den inte själv valt. Är det som djurskötaren säger att hon handlade i nödvärn är det såklart hennes chefers fel som inte lärt henne hur hon ska hantera en sådan situation bättre. Jag får dock uppfattningen att det finns fler situationer filmade eftersom åklagaren säger att det är så deras metoder ser ut, säger Hannah Kendrup, från Djurskyddet Sveriges styrelse.

Ännu har vi bara hört åklagarens version, understryker hon, men om det är så att det som framkommit på filmerna har varit djurparkens metod att hantera vargarna är det förkastligt.

– Jag håller med de experter som uttalat sig att det gick att förutsäga det som senare hände. Många djurparker har lämnat sådana metoder och tränar nu med operant betingning och positiv förstärkning, dels är det det enda etiskt rätta, dels är det säkrare för tränaren då det bygger på att man respekterar djuret och jobbar med det istället för mot det. Det skulle vara intressant att få veta hur Kolmårdens djurparks metoder ser ut idag eftersom filmen är ganska gammal.

Tidningen Djurskyddet har under eftermiddagen varit i kontakt med Kolmårdens djurpark och frågat om metoderna fortfarande används mot vargarna?

– Idag arbetar vi med våra vargar i så kallad protected contact, vilket betyder att vi har en fysisk barriär mellan djur och djurvårdare (och även mellan djur och besökare). Vi tränar dem med hjälp av positiv förstärkning, vilket gör att vi dels kan ge dem både fysisk och mental stimulans, men även ha en god förebyggande hälsovård. Det faktum att djuren också är vana vid sina skötare och inte är skygga för dem underlättar träning av vargarna och berikning av deras miljö. Relationen mellan våra djur och deras djurvårdare är en viktig grundsten till god djurvälfärd, svarar Helena Axelsson, PR- och informationsansvarig på Destination Kolmården.

Åtalet som väcktes idag gäller inte själva metoderna mot vargarna utan enligt Borås Tidning handlar det om att djurparken inte upprättat säkerhetsåtgärder efter riskerna metoderna kan föra med sig.

– Svensk lag förbjuder inte en farlig arbetsplats, men det är förbjudet att arbeta på en arbetsplats där det är risk att man skadas, säger kammaråklagare Andersson, till Borås Tidning.

Rättegången börjar den 30 september. Den åtalade före detta chefen Mats Höggren arbetar nu som VD för Stiftelsen Nordens Ark.

Se den omtalade sekvensen här i Borås tidning

Text: Katarina Hörlin
Foto: Djurskyddet Sveriges arkiv