Vi kan förbättra för djuren

Vi är många som jobbar för bättre djurskydd. Vi kan göra skillnad. Det blev så tydligt efter Eurogroup for Animals årsmöte, säger Djurskyddet Sveriges vice ordförande Catarina Niklasson Schöön och styrelseledamot Stina Näsström. De återvände till Sverige fyllda av framtidshopp.

Eurogroup for Animals är en sammanslutning av djurskydds- och djurrättsorganisationer i Europa. Djurskyddet Sverige är en av 48 medlemmar och i somras deltog Stina Näsström och Catarina Niklasson Schöön på organisationens årsmöte i Bryssel.

– Jag trodde man skulle känna sig väldigt nedslagen och hopplös av att höra om alla djurskyddsproblem och hur illa vi behandlar djur. Men tvärtom var det väldigt inspirerande och hoppingivande att höra om allas arbete med att försöka förbättra och hur det ibland ger faktiska resultat som minskar lidandet för djur. Det blev tydligt att vi kan göra skillnad och att vi är många som jobbar för det. Inte bara vi i organisationerna, utan även politiker inom EU och medborgare i hela Europa, säger Stina Näsström.

– Det gavs så många konkreta exempel på positiva förändringar i olika djurskyddsfrågor. Åtta organisationer var nominerade till Eurogroup for Animals Award. Djurens Rätt var en av dem, för griskampanj ”Julstress i skinkfabriken” som gick vintern 2015. Det var glädjande att se att dessa kampanjer gett resultat. Deutscher Tierschutzbund hade genomfört en kampanj mot kastrering av grisar utan bedövning. Den ledde till lagändring och de tyska bönderna ställde sig också bakom denna kampanj, säger Catarina Niklasson Schöön.

Långsamma lagändringar
38 av de 48 medlemsorganisationerna deltog i årsmötet, som pågick i två dagar. Mest frustrerande, enligt Djurskyddet Sveriges delegater, är att lagändringar i djurskyddsfrågor tar lång tid.
– De flesta medlemsländer i EU vill inte införa ny lagstiftning och därför blir det svårare att få igenom nya lagförslag. Långt ifrån alla länder uppfyller den lagstiftning som finns idag och att hanteringen av detta fungerar inte så bra.

Varför är det viktigt för Djurskyddet Sverige att ingå i Eurogroup for Animals?
– Vi kan utbyta erfarenheter, få råd och inspiration från andra europeiska djurorganisationer. I och med att Eurogroup for Animals är remissinstans mot EU-parlamentet och en politisk aktör, kan även Djurskyddet Sverige dra nytta av detta genom att hålla sig informerad och uppdaterad vad avser djurskyddsfrågor inom EU, svarar Catarina Niklasson Schöön.

– Ja, Eurogroup for Animals har stort inflytande och ett brett kontaktnät i Europa. Det är ett sätt att samla alla djurskyddsorganisationer. En plattform både att hämta kunskap ifrån och dela med oss av vårt arbete. Vi kan lyfta samma frågor samtidigt så att de får större genomslagskraft, säger Stina Näsström.

Ett exempel på en sådan gemensam satsning är #stopthetrucks som 22 av medlemsorganisationerna just nu driver. Varje år transporteras 1 miljard fjäderfä och 37 miljoner levande nötkreatur, grisar, får, getter och hästar inom EU, och som export ut ur EU. Kraven är maximalt 8 timmars transport för däggdjur och 4 timmar för fjäderfä.

Fler framtida samarbeten
Under årsmötet röstade Eurogroup for Animals igenom sin projektplan för år 2016-2018.
– Märkning och registrering av sällskapsdjur, samt förbud mot djur på cirkus är två områden som är högst aktuella för oss i Djurskyddet Sverige. Jag ska gå igenom projektplanen och kanske finns fler områden som kan vara aktuellt att samarbeta kring. Själv tycker jag att frågor om fiskars välfärd är något som vi borde titta närmare på fram över, säger Stina Näsström.

Vad tar ni med er för positiva nyheter från mötet?
– I fjol deltog 24 av medlemsorganisationerna i kampanjen ”Protect our pets”.  Den genererade mer än 400 000 mejl till EU-parlamentariker vilket ledde till att en resolution om införandet av ID-märkning, registrering och märkning av sällskapsdjur röstades igenom i EU-parlamentet våren 2016. Parlamentet uppmanar nu EU-kommissionen att göra ett förslag till ny lagstiftning.

– Dessutom har Nederländerna infört en ny lagstiftning om obligatorisk märkning och registrering av katter. En tredje glad nyhet är att ett förbud mot vilda djur på cirkus införts i Nederländerna och Katalonien.

Både Stina Näsström och Catarina Niklasson Schöön vill uppmärksamma ytterligare en glad händelse:
– Ett stort grattis till Camilla Björkbom till platsen i Eurogroup for Animals styrelse.

stina_foto-maja-brand_webbcatarina_foto-maja-brand_webb
Stina Näsström och Catarina Niklasson Schöön.

Dessa frågor driver Eurogroup for Animals

Eurogroup for Animals arbetar för förbättrat djurskydd inom flera områden. Här ger Stina Näsström exempel på en del av de frågor organisationen driver:

* Lantbrukets djur: De senaste åren har det främst gällt kastration av smågrisar, transport, burhållning och slakt.

* Vilda djur: Huvudfrågorna har varit att förbjuda vilda djur på cirkus, reglering av handel med vilda djur och  förbättrad djurhållning på djurparker.

* Fisk: Startade en helt ny arbetsgrupp, som ska arbeta med fiskvälfärdsfrågor. En ganska bortglömd djurgrupp där det finns stora djurskyddsproblem både gällande vildfisk och odling så det var hög tid.

* Försöksdjur: Främjar på olika sätt användandet av alternativa metoder.

* Sällskapsdjur: Kämpar för obligatorisk ID-märkning och registrering av sällskapsdjur inom EU, samt att uppfödare och säljare ska vara registrerade.

Läs mer om Eurogroup for Animals

Läs mer om kampanjen #stopthetrucks

Bor du i Sverige och vill skriva på uppropet för att stoppa de plågsamma transporterna? Klicka här: #stopthetrucks

Text: Katarina Hörlin.
Foto: Elsa Frizell och Maja Brand.