Här tar regeringen emot kattkraven

Idag överlämnade Djurskyddet Sverige nästan 40 000 namnunderskrifter, som kräver bättre skydd för katter i nya djurskyddslagen, till regeringen.

Alla katter behöver mat, värme och omvårdnad. Därför kräver Djurskyddet Sverige obligatorisk ID-märkning och registrering för alla katter, samt obligatorisk kastrering för utekatter. Tydligare ägarkrav och ett uttalat förbud att överge djur är ytterligare två åtgärder, som organisationen vill se.

Många har instämt. Inte mindre än 39 585 personer har skrivit under Djurskyddet Sveriges kampanj #allakatter. Idag överlämnade förbundsordförande Linda Maria Vonstad, styrelsemedlemmen Linnea Stålhandske och sakkunniga Emma Brunberg namnunderskrifterna till landsbygdsministerns statssekreterare Elisabeth Backteman.

– Vi är medvetna om problematiken och ser allvarligt på problemet. Arbetet med en ny djurskyddslag tar tid men vi jobbar för att lägga en proposition på riksdagens bord under år 2017, sa Elisabeth Backteman.

 

ov
Emma Brunberg, Linda Maria Vonstad, Elisabeth Backteman och Linnea Stålhandske. Foto: Jeanette Polsäter. 

Kampanjen #allakatter började i våras. På mindre än ett dygn hade fler än 9 000 namnunderskrifter samlats in. I samband med förbundsstämman i maj delade representanter från styrelsen, kans­liet och tillresta medlemmar från lokalför­eningar ut information utanför riksdagen om vikten av att katternas rättigheter skrivs in i den nya djurskyddslagen.

– Det här är en jätteviktig fråga och det är fantastiskt roligt med den respons vi fått. Jag hoppas att vi idag når ut med ännu mer information och att vi senare får ihop tillräckligt många namnunderskrifter att det kan bli en lagändring, sa Linda Maria Vonstad när kampanjen drog igång i maj.

Nu har alltså nästan 40 000 personer skrivit under. På Djurskyddet Sveriges seminarium ”Nya djurskyddslagen – även för alla hemlösa katter?” i Almedalen lyftes också frågan.
– Hemlösa katter är ingen högstatusfråga och det är främst ideellt arbete som finan­sierar stödet till dem. Pinsamt att Sverige inte tar ansvar, sa Emma Brunberg, sakkun­nig hos Djurskyddet Sverige.

Det finns inga säkra siffror på hur många hemlösa katter som rör sig i Sverige.
– En vanlig uppskattning är minst 100 000, men troligtvis är det betydligt fler katter som saknar hem. Vi vet inte. Vi vet bara att det är ett av de största djurskyddsproblemen i landet, sa Emma Brunberg.

Djurskyddslagen är aviserad att komma under år 2017.

Mer kattfakta
* Ett referat från Djurskyddet Sveriges kattseminarium i Almedalen finns här: En katt har inte nio liv – bara ett

* Ny rapport: I samband med överlämnandet av namnunderskrifterna presenterade Djurskyddet Sverige även problemet med hemlösa katter och förslag till politiska lösningar i en nyskriven rapport. Ladda ner ett eget exemplar här

Text: Katarina Hörlin och Jeanette Polsäter.
Foto: Jeanette Polsäter (bilderna från överlämningen). Linda Bing (kattbilden).

Glada katter Linda Bing 2
Obligatorisk ID-märkning. Ett av flera krav som kan förbättra livet för alla katter. Foto: Linda Bing.