Ingen ny djurskyddslag i år

Den nya djurskyddslagen skjuts fram. Igen. Propositionen från regeringen kommer tidigast år 2017. ”Djupt oroande och tyvärr väntat”, säger Djurskyddet Sveriges förbundsordförande Linda Maria Vonstad.

År 2011 la utredaren Eva Eriksson fram ett förslag på en ny djurskyddslag. En rad förändringar föreslogs, som obligatorisk märkning av katter, förbud mot spödrivning på hästar och hårdare straff för brott mot djur. Men sedan dess har regeringen inte lämnat någon proposition på en ny djurskyddslag.

Varken den sittande regeringen eller den förra har agerat tillräckligt för att ta vara på allt bra som finns i utredningen. Nu är det flera år sedan den kom och det är djuren och utvecklingen av djurskyddet som får stryka på foten till förmån för andra starkare intressen, säger Linda Maria Vonstad.

Redan år 2013 rapporterade Tidningen Djurskyddet att djurskyddslagen försenas. Sedan dess har regeringen satt upp nya datum för när propositionen ska komma, men dessa har i sista stund ständigt skjutits fram. Det senaste löftet var att propositionen skulle komma i september i år, men det kommer inte att ske. Landsbygdsministerns pressekreterare Maria Soläng bekräftar för Tidningen Djurskyddet att den tidigast kan komma år 2017.

Skälen till förseningen uppges vara ”mängden av remissvar på den ursprungliga utredningen, och arbetet med två ytterligare analyser som den rödgröna regeringen tagit fram” enligt tidningen ATL, som också skriver att: ”De nya analyser som krävts gäller kontrollmyndigheternas rätt till tillträde till enskilda bostäder, och frågan om sekretessbrytning när personal inom sjukvård eller socialtjänst får reda på att djur far illa.”

Tidigast år 2017 kan nya lagen komma.
Två olika regeringar har alltså haft fem år på sig att komma med en konkret proposition utifrån Eva Erikssons gedigna utredning, utan att lyckas. Tidsaspekten känns inte längre som ett giltigt argument att skjuta upp en ny djurskyddslag ytterligare, säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

– Återigen drabbas de hemlösa katterna och cirkusdjuren. Likaså de sällskapsdjur som utsätts för vanvård och nu faller mellan stolarna på grund av dagens sekretessbestämmelser, säger Emma Brunberg.  

linda-maria
Linda Maria Vonstad, förbundsordförande Djurskyddet Sverige.

Text: Katarina Hörlin
Foto: Maja Brand