Politiker påminns om djurskyddslag

Under ett nästan fullsatt seminarium påminde igår flera initierade personer riksdagsledamöterna om vikten av att en ny djurskyddslag verkligen kommer. Och att den kommer snart. För djurens skull.

Nästa år planerar regeringen att lägga fram en proposition om en ny djurskyddslag i riksdagen. Eva Erikssons utredning Ny Djurskyddslag från 2011 blir basen för propositionen, och i den finns flera förslag som skulle förbättra livet för djuren i Sverige. Men kommer propositionen att bli den moderna djurskyddslag som Sverige behöver?

Denna och flera andra frågor ställdes igår när riksdagsledamöter tillsammans med representanter från djurskyddsorganisationer och näringen bjöds in till riksdagsseminariet ”Ny djurskyddslag: en lag för djuren?”

– Det känns viktigt att påminna riksdagsledamöterna om att det behövs en ny modern djurskyddslag och det gläder mig att flera ledamöter var där och ställde engagerande frågor, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige som var på plats.

Hon förde fram Djurskyddet Sveriges åsikt om hur viktigt det är att lagen verkligen kommer så snart som möjligt, och specificerade vilka frågor organisationen anser vara extra viktiga.

– Speciellt lyfte jag vikten av att lagen ska omfatta hemlösa katter med krav på ID-märkning, förbud att överge djur, åldersgräns för djurägande och kontroll av reproduktionen av katter. Då vi har hört rykten om att katterna inte finns med i det förslag till ny lag regeringen arbetar med är det extra viktigt att få politikerna att förstå hur viktig denna fråga är och hur stort problemet är, säger Åsa Hagelstedt.

Seminariet inleddes med att Jens Holm (V) underströk det faktum att en ny djurskyddslag behövs. Huvudtalaren professor Bo Algers berättade om naturligt beteende och var mycket tydlig med att en ny definition behövs i den nya lagen. Roger Pettersson från World Animal Protection Sverige, satt med som expert i utredningen och påpekade hur bred enighet det var inom utredningen om förslagen.

Vilka djurpolitiska frågor anses då vara angelägna att ingå i propositionen när den väl kommer år 2017? Bethania Malmberg från Djurens Rätt tog upp minkarnas situation och förbud mot vilda djur på cirkus. Åsa Hagelstedt lyfte förutom de hemlösa katterna, även betydelsen av att få ett förbud mot uppbundna djur och införandet av brottskategorin ”grovt djurplågeri” så att polis och åklagare ska kunna prioritera brott mot djur.

Det var nästan fullsatt i lokalen. Flera riksdagsledamöter och tjänstemän var där tillsammans med representanter från djurorganisationer och näringen. Seminariet anordnades av Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och World Animal Protection Sverige tillsammans med riksdagens djurskyddsforum, där Djurskyddet Sveriges styrelseledamot Sofia Arkelsten ingår.

Text: Katarina Hörlin
Foto: Peter Nilsson, Djurens Rätt.