Röster från djurskyddskonferensen: det här vill vi se i nya lagen

Stärkt skydd för hemlösa katter. Hårdare straff i vanvårdsärende. Enklare för myndigheter att ingripa när djur far illa. När etthundrafemtio djurskyddsengagerade personer samlades på Djurskyddet Sveriges konferens i veckan passade vi på att fråga: Vad tar du med dig från dagen? Och vilka förändringar vill du se i djurskyddslagen?

eva-e-lansstyrelse
Eva Eriksmarck, djurskyddshandläggare, Länsstyrelsen Västmanlands län:
– Det är mycket bra att det hålls en djurskyddskonferens nu. Jag anser att Jordbruksverket borde ha hållit en för länge sedan, en som verkligen handlar om djurskydd. På Länsstyrelsen i Västmanland arbetar vi just nu med ett projekt avseende kopplingen våld mot djur och våld i nära relationer och vi hoppas att den nya djurskyddslagen kommer att göra det enklare för olika myndigheter att ingripa i familjer där vi vet att både djur, kvinnor och barn utsätts för våld eller andra missförhållanden.

melinda-tiburzi-och-jenny-thunberg-ds-norrbotten
Melinda Tiburzi, vice ordförande Djurskyddet Norrbotten och Jenny Thunberg, ordförande, Djurskyddet Norrbotten, i Piteå.
 Det har varit en mycket intressant dag och för oss som kommer från en förening, som precis har fått en nystart känns det värdefullt att kunna återvända hem och dela med oss av allt som sagts här. Förutom de kompetenta föreläsarna och den enorma kunskap de förmedlat har vi också fått en helt ny förståelse för hur den lagtekniska processen ser ut i Sverige. För djurens skull känner jag mig otålig och vill se förbättringar direkt – samtidigt som jag nu inser att det är en process som kräver väldigt mycket tid och att den politiska proceduren är komplicerad. Fast framför allt tar jag med mig det budskap som Jordbruksverkets Helena Elofsson förmedlade genom citatet från sångerskan Laleh: ”Det kommer aldrig att bli som förr. Det kan bara bli bättre”.

sv-travsport
Antti Rautalinko, veterinär, och Agneta Sandberg, djurskyddsspecialist vid Svensk Travsport:
– Det har varit en bra konferens, Jordbruksverket brukar ju hålla i djurskyddskonferenser, men det är bara bra med ett alternativ. Inom Svensk Travsport ser vi att hästar är väl skyddade i dagens lagstiftning vad gäller själva djurhållningen, men i framtiden kommer debatten att bli allt större kring hur vi tävlar och tränar dem. En ständigt aktuell fråga som väcks i utredningen av den nya djurskyddslagen är spöfrågan. Förslaget är att spö ska förbjudas som pådrivande medel, och endast tillåtas för att hindra olyckor.
Hur ställer ni er till det?
– Vi ser ju spödrivning som ett sätt att ge signaler åt hästen att röra sig framåt. Redan idag är det förbjudet i vårt reglemente att bestraffa hästen med spöet så det vi diskuterar är spödrivning som sätt att ge hästen signaler att gå framåt. Det är en svår fråga: tar vi bort spöet vad händer då i stället? Börjar kuskarna driva med tömmarna? Det är det sista vi vill eftersom det kan skada hästens mun. Vi håller noga kontroll på spödrivningen och för statistik över alla som fått anmärkningar. Samtidigt går det inte att säga om fler kuskar använder spöet felaktigt, eftersom regelverket och synen på vad som är felaktig drivning blir hårdare för varje år. Vi ser med spänning fram emot vad den nya djurskyddslagen kommer att säga om spödrivning.

huskatten-v
Yvonne Blomgren, Johanna Johansson och Marita Åberg, Djurskyddet Huskatten Västerås:
– Vi, som alla andra, väntar fortfarande på den nya djurskyddslagen, men vågar inte säga om vi tror att den kommer nästa år. Vi vill naturligtvis se förbättringar för katterna, som obligatorisk märkning och registrering.

helena-striwing
Helena Striwing, författare och jurist med djurskydd som specialitet:
– Jag hoppas få positiv information om den nya djurskyddslagen, men det känns som om vi har en nedåtgående trend när det gäller djurskyddet. En viktig förbättring som jag skulle vilja se att den nya lagen innehöll är att straffen i vanvårdsmål höjs och att personal inom sjukvård och socialtjänst får rätt anmäla till länsstyrelsen farhågor om att djur far illa.

ylva-nilsson-lansstyrelsen-jonkoping
Ylva Nilsson, djurskyddshandläggare, Länsstyrelsen i Jönköpings län:
– Det har varit en mycket spännande konferens. Idag har vi tydliga regler men jag är rädd att vi i flexibilitetens namn får se att reglerna inte kommer att preciseras på millimetern utan istället utgå från vad som är ”rimligt”. Det som är rimligt för mig kanske är orimligt för dig. Bättre då att myndigheter och djurhållare vet exakt vad som gäller. Det ska vara enkelt att göra rätt.

ann-scott
Ann Scott, Djurskyddet Karlstad:
– Det har varit mycket givande dag med så stor samlad kompetens! Särskilt bra att få en bild av det aktuella politiska läget genom paneldiskussionen på slutet.

carin-holmberg
Carin Holmberg, ordförande Se Sambandet:
– Det jag framför allt vill se i den nya djurskyddslagen hör ihop med en ändring som jag också vill se i kvinnofridslagstiftningen: Våld mot sällskapsdjur ska ses som en grov brottslig gärning och leda till en högre straffpåföljd. I djurskyddslagen bör hot och våld som mannen/partnern använder mot kvinnans/partnerns sällskapsdjur dömas som ett grovt djurplågeribrott. Om det införs skulle det fjärde jämställdhetsmålet, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, kunna uppnås. För våld och hot mot sällskapsdjur kan vara en del av mannens psykiska och fysiska misshandel av kvinnan. Dessutom skulle djur ges ett reellt rättsligt skydd när de utsätts för våld av husse/partner om våld mot sällskapsdjur i samband med kvinnofridsbrott inkluderas i den nya djurskyddslagen.

djurens-dag-4-okt-ratt
Manifestation för en ny djurskyddslag utanför riksdagen på Djurens dag i år.

Det här vill Djurskyddet Sverige se i den nya djurskyddslagen
I flera år har Djurskyddet Sverige arbetat för starkare skydd för djuren. Följande konkreta förändringar som redan finns föreslagna i utredningen ”Ny Djurskyddslag” vill organisationen se:

  • Obligatorisk märkning och registrering av alla katter samt ett förbud mot att överge djur.
  • Tydligare krav på djurägare om kompetens för respektive djurslag samt en minimiålder på 16 år för att äga djur.
  • Tydligare förbud mot avel som medför lidande för djur.
  • Förtydliga § 4, alltså att alla djur ska ha möjlighet och rätt till ett naturligt beteende, samt hållas på ett sådant sätt att uppkomsten av beteendestörningar förebyggs.
  • Förbud mot att hålla mjölkkor och hästar uppbundna.
  • Förbud mot sjölejon och elefanter på cirkus.
  • Införande av ”grovt brott mot djurskyddslagen” med upp till 4 års fängelse i straffskalan.

Läs hela Eva Erikssons utredning här: Ny djurskyddslag, SOU 2011:75

Text och foto: Katarina Hörlin.