Så klarar tamkaninerna nyårsnatten

Nytt hö och fördragna gardiner: det finns flera sätt att skapa ro åt kaninerna så att de får en lugnare nyårsafton. Ordförande i Sveriges Kaninvälfärdsförening ger sina bästa råd.

– Ännu finns inte så mycket vetenskaplig forskning på kaniners ljudrädsla som det finns för exempelvis hund. Vi får förlita oss lite mer på allmän kunskap om inlärning, kaniners natur och beprövad erfarenhet, säger Emma Almquist, ordförande Sveriges Kaninvälfärdsförening.

Är det vanligt att kaniner känner rädsla på nyårsnatten för fyrverkerierna?
– Eftersom många kaniner bor utomhus eller lite undangömda inomhus och inte ses av sina ägare under tolvslaget är det svårt att få en korrekt bild av hur kaniner upplever det intensiva smällandet. Frågar man kaninägare varierar svaren mycket, allt från att kaniner har stressats till döds på nyår till att de inte verkar bry sig alls. Vissa kaniner sitter och tuggar hö när ägarna tittar till dem vid tolvslaget. Kort sagt: Det verkar variera.

Hur ser man att kaninen är skrämd?
– När de upptäcker något läskigt börjar de oftast med att stå helt still, frysa till. Blir de väldigt rädda ser man uppspärrade ögon, häftig andning, spända öron som vinklas bakåt, spänd kropp, stampande, står tydligt på alla fötter så de är redo att springa eller tvärtom att de trycker sig platt mot marken. Mindre rädslor resulterar ofta i ett eller flera av dessa beteenden. Generellt kan man säga att en lugn kanin rör sig med jämna, mjuka rörelser och en rädd kanin är mycket mer stel och hackig i rörelsemönstret.

Går det att vänja kaninen vid oväsendet?
– Det har inte gjort några studier på ifall att det fungerar bra att använda träning för att vänja kaniner vid smällare. De är ju till skillnad från hundar utpräglade bytesdjur så för dem har flyktbeteenden ett enormt överlevnadsvärde. I studier på andra bytesdjur har man sett att det går att träna bort eller sänka tröskeln för flyktbeteenden genom habituering (att djuret långsamt vänjer sig) men att djuret lätt faller tillbaka till att vilja använda sina flyktbeteenden, troligen grundade i rädsla, om man inte tränar regelbundet. Min uppfattning är att det är en bra idé att vänja kaniner vid smällare genom en CD, gärna genom att både låta djuret vänja sig vid långsamt ökande intensitet samtidigt som ljudet får förutspå något trevligt. Träning skulle vara speciellt lämpligt om man inte vet att ens kaniner redan är väldigt lugna under tolvslaget.

Vad kommer du att göra för dina kaniner under tolvslaget?
– Huset jag och kaninerna bor i under nyår är väldigt väl ljudisolerat eftersom det ligger vid en tågstation, så vi får inte in så mycket smällarljud här trots att vi bor i stan. Under tolvslaget kommer jag behålla ljuset på i kaninernas rum, dra för gardinerna och se till att det finns mycket att göra. Nytt hö, örter gömda i toarullar och grenar att tugga på till exempel, säger Emma Almquist, ordförande Sveriges Kaninvälfärdsförening.

Så dämpar du kaninens rädsla vid tolvslaget
Här är Emma Almquists bästa tips.
* Häng skynken eller dra för gardiner så att de slipper se de skarpa ljusen.
* Maskera gärna det plötsliga ljudet av smällarna med till exempel musik.
* Ge nytt gott hö och kanske lite örter innan tolvslaget så har kaninerna något att sysselsätta sig med.
* Eftersom kaniner är sociala djur som känner trygghet i gruppen så kan en eller flera kompisar i en stabil grupp fungera som ett bra stöd.

tjej-med-kanin
Emma Almquist.

Text: Katarina Hörlin
Foto: Katarina Vallbo/Sveriges Kaninvälfärdsförening