Här tar regeringen emot kraven på en fyrverkeribegränsning

102 977 namnunderskrifter för begränsning av fyrverkerier överlämnades idag till regeringen. Kraven: Förbjud den fria användningen av fyrverkerier och pyroteknik för privatpersoner. Stoppa den i dag tillåtna försäljningen av fyrverkerier och pyroteknik till privatpersoner.

De tunga namnlistorna lämnades idag över till regeringen av Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt, Svenska Kennelklubben och Brukshundklubben.

– Detta är ett växande problem. Arbetet mot försäljning av fyrverkerier till privatpersoner har varit igång sedan 1990-talet, ändå har lagstiftningen inte följt med. Nu är det hög tid för politikerna att via lagstiftning sätta stopp för den okontrollerade användningen av pyroteknik och de skador den medför för såväl djur som människor, sa Hans Rosenberg, presstalesperson på SKK.

Skador som är väl kända bland såväl läkare som veterinärer, betonade Ulf Uddman, VD Svenska Kennelklubben.

– Tusentals hundar får varje år utskrivet lugnande mediciner på recept, men inte bara djuren lider: ögonläkare berättar varje år om de stora skador fyrverkerierna åsamkat människor, det sker bränder och miljön tar skada, sa Uddman.

Namninsamlingen startades i februari 2013 av ett antal privatpersoner som fått nog av alla skador som fyrverkerier och smällare orsakar varje år. Ganska snart slöt flera stora organisationer upp bakom kampanjen, däribland organisationerna som i dag genomför överlämningen.

– Facit efter nyårsafton 2016 visar tydligt att alltför många privatpersoner inte kan hantera fyrverkerier på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom handlar det inte bara om nyårsafton, utan fyrverkerier används även på andra högtider. Så länge det säljs fritt, så länge kommer det att smälla, sa Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

Förslaget från de som står bakom ”Fyrverkeribegränsningar” är att fyrverkerier ska skötas organiserat av kommuner eller organisationer, med fastställda start- och stopptider, på särskilt lämpliga platser. På så sätt kan lidandet för djur och människor som upplever ångest eller annat obehag minska, utan att för den skull fyrverkerier helt och hållet förbjuds.

­– Både enskilda kommuner och branschen har tagit steg mot förbättring, nu måste också regeringen agera. Lagstiftningen måste utvidgas så att det blir förbjudet att sälja fyrverkerier, sa Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Inrikesminister Anders Ygemans politiska sekreterare Sara Yazdanfar, som var utsänd att ta emot namnlistorna lyssnade med högen av underskrifterna i famnen.

– Jag ska ta med namnunderskrifterna och era förslag till inrikesministern. Samtidigt är inrikesministerns hållning att han inte just nu ser något behov av att ändra lagstiftningen, sa Sara Yazdanfar.

Delegationen som överlämnade underskrifterna kommer nu att avvakta svar från Anders Ygeman innan de fortsätter sitt påverkansarbete att förändra lagstiftningen mot en begränsning av fyrverkerierna.

Text och foto: Katarina Hörlin.

Läs mer här om Fyrverkeribegränsningar