Djurskyddet Landskrona ser positivt på framtiden

Allt färre engagerar sig ideellt och flera djurhem har svårt att få ekonomin att gå ihop. Följ med till en förening som visar att det går att vända en negativ trend.
– Vår viktigaste uppgift är att hitta lösningar på problem, säger Hanny Rosendahl, ordförande i Djurskyddet Landskrona
.

År 2015 blev Hanny Rosendahl tillfrågad att ta över ordförandeposten i Djurskyddet Landskrona. Hon beskriver en förening i kris. Den var nedläggnings­hotad och engagemanget att driva fören­ingen vidare fanns inte – något som Hanny Rosendahl hade som drivkraft att förändra när hon tillträdde i februari samma år.

– Jag ville att vi skulle fortsätta existera som förening. Eftersom vi är den sydligaste föreningen i Djurskyddet Sverige finns det ett stort behov av oss, säger hon och berät­tar att hon tillsammans med sina kollegor genast satte igång med att förändra den ”tillslumrade” verksamheten.

En viktig del i verksamheten idag är det intensiva samarbetet med jourhemmen, både via Facebook och via en jourtelefon bemannad större delen av veckan. Fören­ingen har fem aktiva jourhem igång och i fjol passerade ett trettiotal katter Djurskyd­det Landskronas verksamhet. Under sina första år som ordförande har Hanny märkt av att arbetet med att hitta nya jourhem ständigt måste vara igång – dock inte enbart på grund av att antalet inkommande katter ökar.

– Det är faktiskt så att de flesta som age­rar jourhem åt oss blir så fästa vid katterna så de till slut adopterar dem, och då kan de inte vara jourhem längre åt nya katter. Därför måste vi hela tiden leta nya hem, förklarar hon.

Att Hanny Rosendahl började engagera sig i föreningen var ingen tillfällighet. Innan hon tillträdde som ordförande har hon drivit jourhem i egen regi åt både katter och hundar i drygt tjugo år.

Under en tid rehabiliterade hon även gatuhundar från Rumänien. Genom sitt engagemang har hon byggt upp ett stort kontaktnät, något hon såg var viktigt att ha med sig i bagaget när hon tog över ordförandeklubban i Djurskyddet Landskrona.
– Det är jätteviktigt att man som djur­hem har kontakter och där har faktiskt Djurskyddet i Landskrona legat långt fram under flera år, säger Hanny, som är extra stolt över den kastreringskampanj föreningen lyckats driva tack vare ett bra samarbete med tre veterinärer i Lands­krona.

Kampanjen går ut på att kattägare som kastrerar sina katter hos de anslutna veterinärerna kan få tillbaka en del av summan.
–Tar man med sig kvittot till oss så betalar vi tillbaka 200 kronor per honkatt och 100 kronor per hankatt. Kampanjen har varit framgångsrik och vi hoppas att antalet katter ska minska på sikt på grund av detta, förklarar Hanny Rosendahl.

Drömmen för Djurskyddet Landskrona är att en dag kunna starta ett eget katthem. Men i dagsläget har de inte hittat någon lämplig lokal, förklarar Hanny, som även ser andra problem med att starta ett katt­hem.
– Det är enormt personalkrävande att hålla igång ett katthem, något vi känner att vi inte riktigt är redo för ännu. Men tanken finns där, och vi har fått en del svävande förslag på lämpliga lokaler av kommunen, men inget konkret än så länge, säger hon och fortsätter:

– Dessutom är det svårt att ta in alla katter. Idag har vi valt att engagera jourhem istället där där vi ersätter kostnaderna för mat och kattsand. I vissa fall är katterna så för-vildade att de inte går att omplacera och då har vi permanenta jourhem som vi stöttar ekonomiskt. Bland andra har vi en kvinna som bor i en kolonistuga här i Lands­krona som har tre förvildade katter, som bara tyr sig till henne. Dessa hade vi inte kunnat omplacera eller ta in på ett katthem.

Sedan flera år driver Djurskyddet Lands­krona en egen begravningsplats för djur. Skötseln och driften av begravningsplatsen ger en stadig inkomst åt föreningen. Samtidigt kan hussar och mattar som förlorat sitt djur begrava det och få en plats att besöka.
– Vi fick tomten av kommunen och har i samarbete med dem byggt upp den här fantastiska minnesplatsen. Kommunen hjälpte oss med staket och bänkar, och sköter även gräsklippningen, säger Hanny Rosendahl.

Hon visar oss runt på den drygt 200 kvadratmeter stora oasen, som ligger mitt i ett industriom­råde i utkanten av Lands­krona.
– När man står här kan man inte förstå att man befinner sig i ett industriområde, säger Hanny Rosendahl och syftar på grönskan, som omger den rofyllda platsen. Precis som hos motsvarigheten för människor rymmer den både gravplatser och minneslund.

Hur gör den som vill begrava sitt djur här?
– Oftast blir vi kontaktade via vår jourte­lefon och då vidarebefordrar vi samtalet till Britt-Marie Cederstam, som brukar sköta begravningarna. Det kostar 350 kronor i begravningsavgift, en avgift som förnyas vart femte år med 300 kronor. Djuret måste vara kremerat för att få begravas här.

Hur har begravningsplatsen tagits emot av djurägare?
– Det är bara positiva reaktioner. Jag tror att det finns ett stort behov av att ha en plats att gå till för att sörja sin bortgångne familjemedlem. Många hussar och mattar köper en gravplats redan innan djuret gått bort.

Text och foto: Christer Persson
Grav
En minnessten till ett älskat djur.

 OM DJURSKYDDET LANDSKRONA

  • Grundades 1953
  • Har cirka 150 medlemmar varav 14 arbetar aktivt i verksamheten.
  • Tog emot cirka 30 katter i fjol.
  • Finansierar verksamheten främst ge­nom donationer från privatpersoner och via inkomsterna från begrav­ningsplatsen.

Läs mer: djurskyddet.nu/landskrona