Socialdemokrater, svik inte minkarna om ni menar allvar med världens bästa djurskydd

DEBATTARTIKEL
Till socialdemokraternas kongress som hålls i helgen finns en motion om att Sverige bör förbjuda minkfarmning. Delar av partistyrelsens svar gör oss oroliga för att partiet är på väg att svika minkarna. Man talar om att ”kraftigt skärpta regler” redan införts med resultatet ”väsentligt bättre djurvälfärd”. Detta är en helt annan bild än vad vi djurskyddsorganisationer, forskare och veterinärer anser.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har vid upprepade tillfällen uttryckt att Sverige har världens bästa djurskydd. Det är en bra ambition, men tyvärr stämmer det inte med verkligheten. I World Animal protections rapport om olika länders djurskyddsnivåer får Sverige betyget B, alltså enbart det näst högsta. En av orsakerna till att Sverige inte får det högsta betyget är enligt rapporten att minkfarmningen är föremål för ”serious animal welfare concerns” och ”are at odds with the country’s reputation as a world leader in animal welfare”.

Även svenska forskare är mycket kritiska till minkfarmningen i Sverige. I djurskyddslagens fjärde paragraf står att djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden. Men etologer och veterinärer är överens om att minkar som hålls för pälsproduktion inte får utlopp för sina naturliga beteenden. Minken är ett ensamlevande rovdjur som lever vid vatten. Den jagar, klättrar och rör sig över stora områden. Deras naturliga beteende står alltså i stor kontrast med livet i fångenskap på en minkfarm. Minkens behov av tillgång till simvatten har debatterats, men aktuella studier har slagit fast att simvatten är viktigt för att minkar i fångenskap ska kunna bete sig naturligt. Från minknäringens sida brukar det hävdas att minken har domesticerats och därmed är anpassade till ett liv i fångenskap. Detta är självklart inte sant. Att avla bort grundläggande beteendebehov har inte lyckats hos sedan länge domesticerade djur, såsom grisar och höns, och definitivt inte hos minken som har en kort domesticeringshistoria.

Regeringen talar ofta om vikten att få övriga EU-länder att höja sin djurskyddsnivå. Det är mycket bra att regeringen driver den linjen. Men även här är minkarna ett stort problem. Enligt Fur Europe är Sverige är den sjunde största minkpälsproducenten i Europa av deras 25 medlemsländer. Pälsarna exporteras, framför allt Kina. Så istället för att föregå med gott exempel, som exempelvis Nederländerna som fattat beslut om att helt fasa ut minkuppfödningen, så exporterar vi produkter som svenska konsumenter ratar på grund av den bristande djurskyddsnivån.

Socialdemokraterna har tidigare drivit linjen att minkar ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och därmed exempelvis ha tillgång till vatten. På partiets hemsida under rubriken djurskydd inleds stycket med ”Sverige ska vara världsledande på djurskydd”. Det är en mycket bra målsättning, men för att nå dit krävs både en ny djurskyddslag och att brister som dagens minkhållning täpps till. Så (S)vik inte minkarna nu!

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Djurskyddet Sverige