De driver på djurskyddsdebatten i Norrbotten

Medverka vid event. Uppvakta politiker och vara synliga på sociala medier – där är några av grundtankarna bakom det nya aktiva Djurskyddet Norrbotten.

En spännande tid väntar Djurskyddet Norrbotten. Redan i sommar håller de djurskyddspolitiska utfrågningar av lokalpolitiker. Längre fram hoppas de att drömmen om ett katthem blir sann.

– I dag tar vi inte hand om några djur själva utan har ett bra samarbete med den fristående organisationen Kattjouren. I framtiden hoppas jag att samarbetet ska bidra till ett gemensamt djurhem, säger vice ordförande Melinda Tiburzi.

I slutet av 2016 bildades en helt ny styrelse för Djurskyddet Norrbotten. Föreningen som legat vilande ett tag behövde förnyas för att överleva. Med facit i hand kan man konstatera att de har lyckats. Den nya verksamhetsplanen innehåller en stor portion nytänkande och samhällsengagemang.
– Vi vill vara ute och synas och visa handlingskraft, säger Melinda Tiburzi, som hoppas på goda förbindelser med både lokalbefolkningen samt politiker och näringsliv framöver.

Föreningen har intensifierat sin aktivitet på sociala medier, däribland Facebook, där de idag har cirka 700 följare. Melinda Tiburzi har även sett hur föreningens medlemsantal har ökat under senare tid, en effekt hon tror beror på just den växande aktiviteten på Facebook. Att låta styrelsemedlemmar presentera sig på tidslinjen är ett steg för att försöka få folk att få upp ögonen för föreningens verksamhet.

– Många vi möter tror att man som medlem i Djurskyddet måste leva på ett visst sätt eller göra stora uppoffringar. Vi vill bli mer personliga och visa att vi som jobbar bakom kulisserna är helt vanliga människor. Man måste inte vara vegan eller vegetarian för att engagera sig i djurrättsfrågor. Vi vill höras och synas utan att komma med pekpinnar. Kan vi få människor att till exempel förstå hur de kan använda sin konsumentkraft så är mycket vunnet, säger hon.

En hel del engagemang väntar Djurskyddet Norrbotten i sommar. Bland annat ska de närvara vid det årliga kosläppet i Piteå samt engagera hundägare i speciella hundpromenader för välgörande ändamål. Under promenaderna kan ägarna skänka en summa pengar som föreningen sedan ökar på genom ett eget bidrag. Att närvara vid evenemang som ett kosläpp är enligt Melinda ett bra sätt att synas, samtidigt som hon kan förstå om det för en del kan uppfattas som kontroversiellt.

– Kosläppet är en folkfest och det är kul att korna kommer ut på bete, även om jag personligen helst hade sett att de skulle fått vara ute året runt. För att nå ut till djurägare med information måste vi ibland lägga våra egna personliga känslor åt sidan. Om vi inte kompromissar får vi med största sannolikhet inte komma dit, därför måste vi besluta vad som är bäst vid varje tillfälle för att vi ska kunna nå ut till allmänheten, förklarar hon.

Ibland måste man se händelser ur ett helikopterperspektiv för att förstå: inte minst när föreningen får in larm om vanvårdade djur.
– Det är lätt att fördöma och börja uttala sig negativt, men oftast handlar det om någon form av människotragedi i botten. Och ska vi bidra konstruktivt och hjälpa måste vi gå utanför oss själva och våra egna känslor.

En gång hjälpte föreningen en kattägare som inte hade råd att betala sina veterinärkostnader, berättar Melinda Tiburzi.
– Det är lätt att tycka att man inte ska skaffa katt om man inte har ekonomi för att klara av om katten blir sjuk. Men istället för att lägga in egna värderingar valde vi att gå in och hjälpa kattägaren. Det är naturligtvis jättetråkigt, men vi vet inte vad som hänt med den här personen som gjort att denne inte hade råd med veterinärräkningen. Vårt arbete är i första hand att se till att katten klarar sig.

Idag drivs Djurskyddet Norrbottens verksamhet genom bland annat gåvor och donationer från privatpersoner. Men för att överleva i ett längre perspektiv är Melinda Tiburzi och hennes kollegor i styrelsen väl medvetna om att de måste nå ut till såväl politiker som företag. I verksamhetsplanen ingår därför ett event som de valt att kalla Almedalsveckan i miniatyr. Precis som i förlagan är politiker från samtliga partier inbjudna för att svara på frågor rörande djurskydd.

Eventet kommer att genomföras i sommar utomhus i centrala Piteå. Arbetet med eventet, som kommer att vara kostnadsfritt att besöka, har pågått sedan i höstas och i skrivande stund väntar de på svar från vilka av de inbjudna politikerna som är intresserade att delta.
– Vi vill gärna prata lokal djurhållning och djurhållning i Sverige. Till exempel om våra kommuner ska upprätthålla mark för cirkusar med djur, säger Melinda Tiburzi, som själv kommer att hålla i utfrågningen.

En bra relation med lokalpolitiker har hög prioritet i föreningens arbete.
– Vi har satt upp olika mål och strategier. Ett av dessa mål är att vi ska nå ut med skolmaterialet REDE. Vi måste bli bättre på att komma ut i skolorna, och det arbetet måste börja med bra kontakter med våra kommunpolitiker. Det är viktigt att vi kan öka medvetenheten hos just barn och unga för att i förlängningen nå en ökad förståelse och empati för djur, förklarar Melinda Tiburzi.

Hon är noga med att föreningen ska jobba brett för alla djurs rättigheter.
– Vi vill inkludera alla djur och kommer därför att försöka finnas överallt med våra reflexvästar där djur och människor finns. Detta gäller såväl cirkusar som kosläpp. Vi vill upplysa folk och visa att vi finns, säger Melinda Tiburzi.

Om Djurskyddet Norrbotten
Grundades: 1890-talet men hette då Norrbottens läns djurskyddsförening.
Antal medlemmar: År 2016 endast ett 15-tal, men föreningen hoppas nå 200 medlemmar under 2017.
Antal djur som togs om hand 2016: En handfull övergivna djur fick nya hem.
Läs mer om föreningen här: Djurskyddet Norrbotten

Text Christer Persson
Foto Markus Tiburzi