8 sommarfaror för hund och katt

Sommaren är en härlig tid. Men när hunden, katten och kaninen möter naturens paddor, sniglar och ormar kan det ibland gå illa. Ta reda på var närmsta veterinär finns om du är på en ny plats. Här kommer åtta andra tips på vägen.
Skön sommar!

Text Katarina Hörlin Foto iStockphoto och Herman Pijpers
Källor Agria, SMHI, Evidensia, SJV, SVA, Havs- och vattenmyndigheten och Anicura.

REKORDTIDIG ALGBLOMNING
Få saker går upp mot att se sin hund kasta sig ut i svalkande vatten. Men se upp för algblomningen. Den brukar inträffa från juli, när den blågröna algen blommar. Men i år har den startat rekordtidigt, skriver SMHI, vars oceanograf konstaterar att det är den tidigaste starten sedan övervakningen började 2002.
”Så här i början av sommaren kan det vara svårt att skilja kraftig algblomning från pollen från tall eller andra trädslag som sprids med vindarna och landar på vattenytan. Men det normala är att sommarblomningen startar i sydöstra Östersjön där den nu observerats, och sedan sprider sig långsamt norrut.” varnar SMHI.
Toxiner släpps ut när algen blommar och vattnet blir blågrönbrunt. Låt aldrig hundar närma sig vatten där du misstänker algblomning. Oro, darrighet, diarré, svaghet och kramper är symptomen om hunden får i eller på sig vatten med giftiga toxiner. Åk direkt till veterinär. Håll koll på algblomningen i ditt län via SMHI.

HÅLL HUNDEN STILLA VID HUGGORMSBETT
2 000 hundar och många katter bits varje år av huggorm i Sverige. 30 procent av betten är utan giftinjektion. Enligt djursjukvårdskedjan Evidensia blir hundar oftast bitna i nos, huvud och ben. Katter i tassarna.
Kontakta alltid veterinär om ditt djur blivit biten och håll den stilla medan ni tar er dit. Bär den helst. Ju mindre hunden rör sig desto mindre risk att giftet sprids. Oftast ordinerar veterinären vila, men kan ibland behöva ge vård. Fyra procent av alla hundar som blir bitna av huggorm avlider. Åk alltid direkt till veterinär.

8 faror hareMYGG KAN GE KANINEN GULSOT
Mygg och knott kan överföra virus som ger kaniner gulsot (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus, RHDV och RHDV2). De två olika virusen smittar vilda och tama kaniner. Vissa kaniner kan avlida utan föregående symptom, medan andra får blodigt sekret/skum från näshålan, svårt att andas, neurologiska störningar och/eller leverskador. Vaccinera din kanin mot båda virusen.

 

PADDA MED GIFT  Frog or Common toad or european toad (Bufo bufo) on white
En hund som biter en padda kan bli förgiftad. På paddans rygg sitter en körtel som utsöndrar gift. Svenska paddor har inte dödlig dos gift, däremot kan hunden drabbas av kraftig salivering. Ring veterinär för råd om din hund bitit en padda.

GETINGSTICK GER SVULLNAD Getingar, flickr Herman Pijpers
De flesta hundar och katter som blir stungna av getingar får bara ont och kan svullna upp just där sticket tagit. Ta bort taggen om den är kvar, oftast är det bi som lämnar kvar gadden, men det kan även ske vid getingstick. Kyl ner området med isbitar inlindade i en handduk. Om hunden eller katten fått flera stick, om den kräks, blir matt och om svullnaden är stor: kontakta veterinär!
Foto: Herman Pijpers, Flickr.

 

8 faror Räv
RÄVSKABB KAN SMITTA

Verkar din hund ha intensiv klåda? Finns räv i området? Hunden kan ha fått rävskabb. Skabbkvalster, eller Sarcoptes scabiei, som dess latinska namn lyder, är ett litet kvalster som lever i överhuden. Det kan förflytta sig in i pälsen på en hund om den rullat sig där en smittad räv varit. Botemedel finns, antingen via spot-on-droppar eller tabletter. Även katter kan i sällsynta fall drabbas, inget läkemedel är registrerat just för katt, däremot finns verksamma substanser som kan användas efter veterinärbedömning.

 

 

HUND, AKTA DIG FÖR SNIGELN!8 farar snigel
Ofta är de bekämpningsmedel människor använder för att få bort sniglar farligare för hunden att få i sig än om de äter upp själva snigeln. Dock finns parasiter som sprider lungmask och fransk hjärtmask i sniglar. En hund som ätit upp en snigel kan få i sig parasiten som senare utvecklas till en mask. Långvarig hosta, harklingar eller trötthet kan vara symptom. Kontakta veterinär om du misstänker att din hund ätit en snigel. Upptäcks det snabbt kan hunden bli helt frisk.

FÄSTINGFARAN
Trots att de flesta fästingar inte bär på smitta, kan en del föra över borrelia, anaplasma och andra sjukdomar till hund eller katt. Manuella plockningsredskap finns på Apotek och i djuraffärer. Hör med din veterinär vilket förebyggande medel som skulle passa din hund
bäst. För att skydda katten kan du absolut inte använda fästingmedel avsedda för hund. Vissa kan innebära livsfara för katten. Rådfråga veterinär!