Skakande bilder från finska rävfarmer

Nu släpper den finska djurrättsorganisationen Oikeutta eläimille skakande bilder på hur blårävar vid fem olika finska rävfarmar har det.

Rävhanarna är så stora att de har svårt att röra sig. Benen är vridna och många lider av ögoninflammationer, berättar Kristo Muurimaa från organisationen Oikeutta eläimille för Yle Nyheter.

Dokumentationen ska, enligt samma källa, ha gjorts i år och bilderna vara tagna på rävfarmer i södra och mellersta Österbotten. Oikettua eläimille kräver att omfattande kontroller görs vid farmerna och påminner om att det enligt djurskyddslagen är förbjudet att avla djur så att de blir lidande.

I går bekräftade Steven Frostdahl vid Finlands Pälsdjursuppfödares förbund att bilderna med stor sannolikhet kommer ifrån finländska farmer, skriver Yle Nyheter.

Frostdahl förklarade att den stora veckiga pälsen förmodligen kommer av att djuren satts i en ”avelsfoderstat” och då gått ner vikt, vilket resulterat i ett överskott av hud. Frostdahl sa även, enligt Yle Nyheter, att vissa av djuren behöver vård och att hans förbund fördömer de fall där djuren inte tagits omhand tillräckligt bra, samt att förbundet vill granska konditionen för djuren för att se om det är en fråga om djurskyddsbrott, skriver Yle Nyheter.

I Sverige upphörde rävfarmning år 2001 till följd av att skarpare regler i djurskyddsförordningen, om att rävarna skulle kunna gräva och ha utrymme att röra sig, inte längre gjorde verksamheten lönsam.

Text Katarina Hörlin
Foto Oikeutta eläimille, Flickr