15 miljoner kronor extra till djurskyddskontroller

15 extra miljoner till förbättrade djurskyddskontroller och ny satsning på köttkontroll är två av nyheterna i budgetproposition 2018 vad gäller djurskyddet.

Finansminister Magdalena Andersson presenterade under onsdagen regeringens budgetproposition för 2018. I den finns 15 miljoner kronor i extra anslag till djurskyddskontrollerna.

– Vänsterpartiet har fått igenom 15 miljoner kronor i extraanslag till ökade och bättre djurskyddskontroller. Och pengarna ska permanentas, det vill säga finnas kvar över tid. Nu kan äntligen länsstyrelserna anställa fler djurskyddsinspektörer och göra fler kontroller för att se till att alla djur behandlas OK, kommenterade Jens Holm (V) anslaget i sitt nyhetsbrev.

Regeringen föreslår även en satsning på vad den beskriver som moderniserad köttkontroll. Livsmedelsverket föreslås få 15 miljoner kronor per år under perioden 2018 – 2020 för att genomföra denna satsning.

Den offentliga kontrollen ska säkerställa att det kött som kommer ut i butiker och på restauranger är säkert att äta. Ny teknik, innovativa lösningar och ny kontrollmetodik kan möjliggöra en effektivisering och modernisering av köttkontrollen och på sikt bidra till att hålla kontrollkostnaderna nere. Arbetet ska genomföras i dialog med slakterinäringen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Budgetpropositionen 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Text Katarina Hörlin
Foto Elsa Frizell

Läs budgeten
Hela budgeten hittas här: Budgetpropositionen för 2018