Professor prisas för att minska djurförsök

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök har utsett professor Malin Lindstedt vid Lunds universitet till Nytänkaren 2017. I kväll tar hon emot utmärkelsen.

Malin Lindstedt får utmärkelsen för att med avancerade metoder fortsätta att minska och ersätta djurförsök vid riskbedömning av kemikalier och konsumentprodukter.
–  Jag är mycket glad. Det här är mitt första pris! Det har varit en lång resa, jag sökte forskningsanslag under mitt sista år som doktorand, det var 2004 och det var då grunden till projektet lades. Sedan dess har vi kunnat arbeta långsiktigt och systematiskt. Nu har det börjat användas av företag. Det är jätteroligt att ha fått vara med på den här resan, säger Malin Lindstedt när vi ses en stund innan ceremonin tar vid.

Så här presenterar Forska utan Djurförsök hennes viktiga forskning:
”Malin Lindstedt är forskaren bakom en serie allergitester som nu marknadsförs under namnet GARD och som utgår från cellbaserade genanalyser. Mänskliga celler i provrör används för att analysera hur kroppens immunförsvarsceller reagerar på kemikalier som tillsätts i provröret. GARDpotency visar som första djurfria testmetod om en kemikalie är kraftigt allergiframkallande, svagt allergiframkallande eller inte alls är allergiframkallande. Testet har redan börjat användas i begränsad omfattning och har föreslagits för inkludering i OECDs testriktlinjer för kemikalier, vilket skulle leda till att metoden får internationellt genomslag som valbar metod för att uppfylla regulatoriska krav för riskbedömning av kemikalier.”

– Nu är min del av det här projektet så pass färdigt att det redan har börjat paketerats ut för att kunna göra nytta i samhället. Så då ser jag utmärkelsen Nytänkaren som en motivation att fortsätta i samma anda och hitta alternativa metoder. Jag ser en trend i att forskare vill använda alternativ till djurförsök, dels för den etiska aspekten, dels för att djurförsök inte ger de tillförlitliga resultat vi behöver. Jag har själv aldrig arbetat med djur, utan vi tittar på vad som händer immunologiskt vid allergi, cancer och olika sjukdomar genom att använda cellbaserade testsystem, säger Malin Lindstedt.

Text och foto: Katarina Hörlin

Detta kräver Forska Utan Djurförsök av Nytänkaren

  • Forskningen ska signalera nytänkande
  • Forskningen ska vara inriktad på ett publikt och banbrytande tema
  • Forskningen ska gärna ligga inom ett område som rör folksjukdomar
  • Anslaget får användas till forskargruppens arbete inklusive stipendier (till examensarbeten, doktorander och postdocs som arbetar kortare eller längre tider och bidrar till forskningen samtidigt som de lär sig tekniken)
  • Projektet ska redovisas (vad som gjorts samt effekter) inom 3 år

    Källa: Forska Utan Djurförsök, läs mer om utmärkelsen på deras hemsida