Så undviker du viltolyckor + några råd om olyckan ändå skulle ske

Hösten är den tid då viltolyckorna på svenska vägar vanligtvis är flest. Rådjur, vildsvin och älgar är de mest drabbade. Mörket faller tidigare, sikten blir sämre och brunstperioden infaller för flera av skogens djur. Här kommer några råd som hjälper dig att undvika olyckan, och tips på vad du kan göra om olyckan ändå sker.

Ha koll på brunstperioderna
Under brunsten rör sig djur mer än annars och risken att de dyker upp på vägarna ökar. Rådjuren brunstar i augusti, kronhjorten i september, älgen i september till oktober, dovhjorten i oktober till november och vildsvin mellan november och januari.

Sänk hastigheten
Ser du en varningstriangel: sakta ner farten om du kommer i bil. Den kan vara en varning om att en viltolycka skett, vilket kan innebära att både människor och djur befinner sig på vägbanan.

djur i trafiken

Var rätt utrustad
Se till att du alltid har varningstriangel och viltolycksmarkeringsremsa i bilen. Remsan beställs hos Nationella Viltolycksrådet, NVR. Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
Även om djuret ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld.

8 råd Remsa

Häng remsan rätt
Om djuret överlevt och sprungit iväg: Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som det försvann efter kollisionen. Om du krockat med vildsvin, björn, varg och lodjur: placera markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta. På www.viltolycka.se hittar du mer information. Ladda ned appen ”Viltolycka” i din mobiltelefon.

8 råd Älgar

Försök förutse djurens agerande
Var särskilt uppmärksam vid skymningen och i gryningen, då djuren rör sig som mest. Om ett rådjur eller en älg dyker upp på vägen kommer förmodligen andra att följa efter. Vissa djur kan tvärstanna mitt på vägen för att vända och springa tillbaka. Att förutse hur de agerar i en situation är en klar fördel för att undvika kollision.

Ring 112 om du kört på ett djur
Den som kör på en björn, varg, järv, lodjur, älg, dovhjort, kronhjort, vildsvin, mufflonfår, rådjur, utter eller örn ska alltid genast ringa 112 för att rapportera olyckan. Går det inte stanna på olycksplatsen, stanna på närmaste parkeringsficka, och ge polisen en utförlig beskrivning av var olyckan inträffat. Lämna alltid ditt telefonnummer till polisen så att eftersöksteamet kan kontakta dig.

Ring 112 även om djuren klarat sig
Det är väldigt svårt att avgöra en skadas art när man sitter i en  bil. En älg som klarar sig undan en sammanstötning kan bli rädd och snubbla, vilket är tillräckligt för att ett så tungt djur ska bryta ett ben. Det är alltid bättre att ringa en gång för mycket och låta polisen avgöra om eftersök bör sättas in.

Eftersök eller avliva inte djuret själv
Om du inte har den rätta kunskapen eller utbildningen ska du inte själv försöka avliva ett skadat djur. Ge dig inte heller på att själv utföra eftersökningen, djurets lidande kan förvärras.

8 råd rådjur

Bilistens skyldigheter
Vid kollision med klövvilt och rovdjur är trafikanter enligt lag skyldiga att tydligt markera ut olycksplatsen och omgående ringa polisen. Vid kollision med annat vilt har man inga egentliga skyldigheter, men bör givetvis se till att det skadade djuret blir omhändertaget och bortfört från vägbanan. Den som inte omgående anmäler en olycka kan dömas för smitning från trafikolycksplats.

 

Text Katarina Hörlin & Lotta Silfverbrand
Foto Anna Mircea, Unsplash, iStockphoto, MostPhotos & Djurskyddet Sveriges arkiv
Källor Per Kristoffersson, eftersöksjägare & Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se