”Vi i Djurskyddet Ronneby är ständigt beredda att hjälpa alla djur”

I år jubilerar Djurskyddet i Ronneby. Under 120 år har föreningen stått till djurens förfogande och kan stolt presentera sig som en av landets äldsta djurskyddsföreningar.

Liksom den där vinterdagen i december 1897 går medlemmarnas arbete fortfarande ut på att hjälpa nödställda djur.
– Vi märker hur allt fler värnar om djuren i vårt samhälle, men ändå går det trögt att värva nya medlemmar till vår förening, förklarar ordförande Britt Hansen.

Trots det är tongångarna övervägande positiva när Tidningen Djurskyddet pratar med henne om föreningens framtid och den resa den hittills gjort, en resa som varat i mer än ett helt sekel.

År 2012 tillträdde Britt Hansen ordförandeposten genom att, som hon själv beskriver det, halka in på ett bananskal.
– Ja, det var lite roligt faktiskt. Jag stod och matade rådjuren i skogsgläntan utanför mitt hus när en förbipasserande man frågade om jag inte visste att man kunde få ekonomiskt stöd till sådant. Jag svarade att det visste jag minsann inte. Varpå mannen berättade att jag kunde få hjälp via Djurskyddet i Ronneby. Och på den vägen är det. Nu är jag ordförande och har arbetat fram en styrelse på sammanlagt sju personer, säger Britt Hansen stolt och med en gnutta humor.

När man talar med djurskyddsföreningar runt om i landet är det svårt att undvika ämnet ekonomi. Flera föreningar kämpar i ständig finansiell uppförsbacke och många drömmer säkert om att ett arv från någon avliden djurvän ska trilla in i kassan så småningom.

Just detta hände Djurskyddet i Ronneby för ett antal år sedan. Donationen påverkar föreningens arbete än i dag, och kommer så att göra under väldigt lång tid framöver. Hur mycket föreningen fick ärva är Britt Hansen förtegen om, men säger att det handlade om ”en hel del pengar”.

Kvinnan som skänkte arvet var en stor djurvän som även värnade de vilda djuren.
– Hon hette Maria Peterson och avled i en eldsvåda i december 1995. Vi fick beskedet om arvet något år efter hennes bortgång och i samband med detta fick föreningen även förbinda sig att avsätta medel för de vilda djurens väl. Det kunde vara sådant som stödmatning under det tuffa vinterhalvåret, samt att hjälpa skadat vilt. Detta är en linje vi arbetar efter än i dag, förklarar Britt Hansen, och nämner flera olika projekt, som de genomför.

Ett är samarbetet med föreningen Skogsgrupp Ronneby, som bygger och sätter upp fågelholkar i närområdet. Den sköter även om holkarna och kontrollerar ifall några fåglar bott där under året.

– Fågelholkarna är i olika storlekar och rymmer de flesta fågelarter från ugglor till småfåglar. Vi har även gett pengar till Naturskyddsföreningen i deras arbete med de hotade backsvalorna i Kallinge grustag. De behövde mer sand för att kunna bygga sina bon, vilket vi stöttade med 5 000 kronor, berättar Britt Hansen.

Djurskyddet Ronneby lägger också ner mycket arbete på förebyggande verksamhet, såsom att informera allmänhet och medlemmar om hur de ska agera i kontakt med vilda djur. Under senare år har de i samarbete med Studiefrämjandet startat studiecirklar om länsstyrelsens, polisens och räddningstjänstens arbete med vilda djur i samband med olika nödsituationer.

Mottot för Britt Hansen och hennes kollegor är att alla djur är lika mycket värda och att alla ska få lika mycket hjälp. Därför har föreningen gjort ett medvetet val att inte enbart fokusera på katter. Idag informerar den var man kan vända sig i händelse av att en bortsprungen, eller hemlös, katt skulle dyka upp. Oftast hänvisar föreningen till kollegorna i Kattkommando syd eller till Länsstyrelsen. För något år sedan inträffade en händelse som fick Britt att reagera.

– Ett äldreboende här i Ronneby hade under flera års tid haft en katt inneboende. När katten plötsligt drabbades av diabetes tyckte kommunen det blev för dyrt med den veterinärvård det skulle kräva, så kommunen valde helt enkelt att inte hjälpa katten. Vi här på Djurskyddet i Ronneby samlade kraft och var precis på väg att hjälpa till när kommunen, efter stark kritik, ändrade sig och beslutade att man skulle betala för diabetessprutorna. Så det löste sig på bästa sätt utan vår inblandning.

Britt Hansen tycker att ärendet kännetecknar föreningens arbete på ett bra sätt.
– Vi är handlingskraftiga när det inträffar något och om vår hjälp behövs är vi ständigt beredda, även om det som i detta fall löste sig ändå.

Vad är du extra stolt över att ni har genomfört under dessa fem år du varit ordförande?
– Att vi fått så bra kontakt med allmänheten här i Ronneby, vilket inte minst märks under vårt upprop mot nyårsraketer. Där har vi ett enormt stöd och genomslagskraft. Jag är också extra stolt över det rabatthäfte vi just nu håller på att skapa där våra medlemmar får upp till 25 procents rabatt i olika butiker runt om i Ronneby. Vi har även en ansluten hund- och kattmassör som ger tio procent rabatt på en behandling. Utöver denna rabatt kan man även ansöka om stöd hos oss om ens hund skulle behöva massage eller gå på löpband efter exempelvis en operation. Vi tycker att kostnaderna för djursjukvård är för höga i dag, därför vill vi gärna hjälpa våra medlemmar med detta.

Ni har även kommunjägare Sven Svensson som kassör i styrelsen. Hur påverkar detta ert arbete?
– Jag tror vi är den enda djurskyddsföreningen i Sverige som har en kommunanställd jägare i vår styrelse. Det har hjälpt oss enormt mycket i vårt arbete med framförallt skadat vilt. Svens telefonnummer står på vår hemsida så allmänheten på ett enkelt sätt kan få tag i honom.

Föreningen fick in ett samtal om en skadad and i Brunnsviken för ett tag sedan.
–Tack vare att Sven är så tillgänglig kunde han snabbt rycka ut och ta hand om den. Vårt samarbete är enbart positivt. 

Text Christer Persson
Foto Privat

britt_sven_ronneby_300x200
Lille Lex som ung med Britt Hansén och Sven Svensson.

OM DJURSKYDDET RONNEBY
Föreningen grundades 1897.
I dag består den av cirka 40 medlemmar.
Under år 2016 beviljade föreningen 12 ansökningar
för bidrag till foder som stödmatning för vilt.
Läs mer om föreningens fina arbete på hemsidan:
Djurskyddet Ronneby

UPPGIFTER FÖR DJURSKYDDET RONNEBY

  • att hos allmänheten väcka insikt om att djur är kännande varelser med individuella behov och förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande
  •  att bilda opinion i djurskyddsfrågor
  • att sprida kunskap om djurs behov
  • att verkar för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs och utvecklas
  • att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften
  • att i djurskyddsfrågor ha goda kontakter med berörda myndigheter
  • att verka för att övergivna djur får nya hem
  • att verka för fåglarnas häckning och övervintring
  • att verka för viltvård