Nationellt 3R-center är invigt

I dag invigdes 3R-center i Jönköping. Centrets mål är färre djur i försök genom att främja djurfria forskningsmetoder.

– I försök där djur används vill vi öka kunskapen om vikten av att djurens välfärd ska stå i fokus  – detta för att vi ska få en forskning av hög kvalitet med säkra resultat. Det är ett spännande arbete som nu tar sin början och genom inrättandet av 3R-centret hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap om 3R-frågor samt till en god forskning, säger Torsten Jakobsson, projektledare Sveriges 3R-center.

Riksdagen beslutade 2016 att ge Jordbruksverket 15 miljoner kronor per år till och med 2020 för att inrätta och driva ett kompetenscentrum för 3R-frågor. Det första egna verksamhetsåret startar den 1 januari 2018, skriver Jordbruksverket. Centret kommer att styras av en nationell kommitté.

Centret kommer att arbeta nära universitet och högskolor, företag, forskningsfinansiärer, organisationer och andra länders 3R-center, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

3R står för Replace, djurförsök ska ersättas med forskningsmetoder utan djur, Reduce, antalet djur som används i försöken ska minska i antal och Refine, försöken som används ska förfinas så att det blir skonsammare för djuren.

Text: Katarina Hörlin
Foto: iStockphoto