Länsstyrelsen tar över ansvaret för omhändertagna djur

I juni tar landets länsstyrelser över omhändertagande, förvaring och försäljning av djur som farit illa.  Beslutet klubbades i riksdagen igår.

Tidigare höll polisen i detta och tanken bakom nyordningen är att polisens uppgifter ska renodlas så att mer tid frigörs till annat arbete.

Men vad innebär det för djurskyddet?
– För djurens del kommer detta med största  sannolikhet innebära en förbättring. Tiden från det att länsstyrelsen beslutat att omhänderta djuret till dess att det sker kan nu gå fortare eftersom färre instanser är inblandade i processen, säger Stina Näsström, djurskyddsinspektör och ledamot i Djurskyddet Sveriges styrelse.

I dag kan det hända att polisen inte har möjlighet att verkställa länsstyrelsens beslut omedelbart.
– De har andra viktiga arbetsuppgifter som prioriteras högre. Men för de omhändertagna djuret är det ju angeläget att få hjälp så snabbt som möjligt, säger Stina Näsström.

Till SVT har Hillevi Upmanis, nationell projektledare vid länsstyrelsen, tidigare berättat att nu måste länsstyrelsen bygga en organisation för att kunna utföra de nya uppgifterna: Både vad gäller att utföra omhändertagandena och upphandla verksamheter som kan ta hand om djuren.

– Vårt mål är att det ska bli effektivare. Att vi slipper den här kommunikationen över myndighetsgränserna att det stannar inom en myndighet, säger Hillevi Upmanis till SVT.

Läs mer om riksdagsbeslutet här: Renodling av polismyndighetens arbetsuppgifter

Text: Katarina Hörlin
Foto: Birgitta Wiberg