Regeringen presenterar förslag till ny djurskyddslag

Bättre skydd för hemlösa katter. Förbud att hålla elefanter och sjölejon på cirkus. Kompetenskrav för alla som har hand om djur. Det är tre av nyheterna i regeringens förslag på ny djurskyddslag.

Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende) och att beteendestörningar förebyggs.
Det slås fast i förslaget om en ny djurskyddslag som regeringen nu överlämnar till Lagrådet.

Lagen gäller alla djur som hålls av människor och den kommer tydligare än dagens lag att skydda övergivna och bortsprungna djur. Det kommer även att bli straffbart att överge djur. Djurskyddet Sverige välkomnar detta.
”Den stora nyheten är att hemlösa katter nu äntligen uppmärksammas”, skriver Djurskyddet Sverige i ett pressmeddelande.
– Äntligen erkänner regeringen att hemlösa katter är ett stort djurskyddsproblem. Vi har arbetat med att påverka politikerna i denna fråga under väldigt många år och att de lyssnat visar hur viktigt vårt arbete är, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Samtidigt är organisationen kritisk till att det trots att det dröjt mer än sex år sedan djurskyddsutredningen presenterades nu inte läggs ett förslag på obligatorisk ID-märkning av katter, utan just denna fråga ska utredas vidare.
– Att både den nuvarande och tidigare regeringen inte lagt fram förslaget till ny djurskyddslag förrän nu är under all kritik. Därför är det extra illa att regeringen inte föreslår obligatorisk ID-märkning av katter. För oss som arbetar med hemlösa katter dagligen finns en stor samsyn om hur viktig ID-märkningen och registrering är. Där behövs inga fler utredningar som bara tar tid samtidigt som fler katter förlorar sina hem, säger Åsa Hagelstedt.

Fler nyheter är att elefanter och sjölejon på cirkus ska förbjudas. Djurskyddsutredningen, SOU 2011:75, bedömde att det saknas praktiska förutsättningar för att hålla elefanter och sjölejon på cirkus på ett sätt som tillåter djuren att bete sig naturligt och därför utvidgas förbudet mot vissa djur på cirkus med dessa arter.

Regeringen inför även krav på att den som håller djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.
– Vi vet att en god kunskap om djur är mycket viktigt för en god djurhållning i praktiken. I regeringens förslag har detta kommit till uttryck genom ett nytt krav på att alla som tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov, skriver landsbygdsminister Sven Erik Bucht och Isabella Lövin (MP) på DN Debatt där de först presenterade vilka nyheter den nya djurskyddslagen ska innehålla.

Personal inom hälso- och sjukvården, samt socialtjänsten ska kunna anmäla allvarliga djurskyddsproblem till  djurskyddskontrollmyndigheterna och till polisen. Ett förbud införs mot att djur tränas för eller används i prov på sådant sätt så att de utsätts för lidande.

En del frågor kommer att utredas vidare, som ”lämpliga och proportionerliga straffsatser för brott mot djur” och ”krav på märkning och registrering av katter”, där regeringen ser att det skulle kunna underlätta myndigheternas praktiska arbete med herrelösa katter, men den anser inte att djurskyddsutredningen har tillräckligt underlag och utreder därför detta vidare.

I debattartikeln i DN skriver ministrarna även om pälsdjuren att ”flera utredningar och rapporter har visat att hållningen av mink haft betydande problem avseende möjligheterna till naturligt beteende. Regeringen har därför beslutat att vid sidan om förslaget till den nya djurskyddslagen ge Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen. Vi kommer därmed att få en klar bild över hur djurskyddsläget för minkar ser ut, om djuren ges möjlighet att bete sig naturligt och om det finns anledning till förbättringsåtgärder.”

Nästa steg blir att förslagen överlämnas till Lagrådet.


Landsbygdsminister Sven Erik Bucht.

Text: Katarina Hörlin
Bild: Anders Johansson, Jeanette Polsäter och Riksdagen

 

Så har Djurskyddet Sveriges arbetat för katterna

2008 överlämnade Djurskyddet Sverige 100 000 namnunderskrifter till regeringen med krav på insatser för katterna. 2014 uppvaktade organisationen samtliga riksdagsledamöter med en varsin mjukiskatt som runt halsen bar en uppmaning om att snarast rösta igenom stärkta lagar för katterna. 2016 uppmärksammades frågan igen genom kampanjen #Alla katter som samlade in ungefär 40 000 namnunderskrifter. Bilden ovan är från insamlingen.

Läs debattartikeln ”Regeringen presenterar förslag på moderniserad djurskyddslag från regeringen”: här