Federley (C): ”EU måste ta i mot länder som struntar i djurhälsolagarna”

EU måste våga ta i med hårdhandskarna mot de länder som struntar de lagar som finns för djurskyddet. Det säger Fredrick Federley, som nyligen utsetts till rapportör i EU:s arbete med implementering av djurhälsopaketet.

– Jag är hedrad att jag har fått det här viktiga uppdraget. Att få fortsätta det arbetet som Marit Paulsen började känns bra. Vi svenskar ligger i den absoluta framkanten i dessa frågor, säger Federley (C).  

Vad innebär det att vara rapportör i implementeringen av djurhälsopaketet?
– I korthet innebär det att jag ska förhandla med EU-kommissionen så att deras detaljerade lagar på djurskyddsområdet blir så bra som möjligt och att parlamentet kan leva med de beslut kommissionen fattar. Kommissionen kommer behöva implementera mängder av lagar på djurhälsoområdet och då gäller det att se till att implementeringen blir effektiv och bra, säger Federley.

Tvekade du att tacka ja? 
– Nej, verkligen inte. Jag drivs av djurvälfärdsfrågor. De är viktiga av flera skäl, för att motverka överanvändningen av antibiotika så behöver vi vara oerhört på hugget och djursäkerhetsfrågor är nyckelfrågan att komma till roten med problemet. Friska djur behöver inte antibiotika. 

Vilka är de största utmaningarna i implementeringsarbetet?
– Först och främst så kommer jag att arbeta i lite motvind, många europeer är ju inte experter i frågan. Så det gäller att stå på sig i förhandlingarna. När det gäller att förbättra djursäkerhetsfrågorna så behöver EU också våga ta i med hårdhandskarna mot de länder som struntar i lagarna som finns på området. Det tror jag nog är den största utmaningen, säger Federley.  

Djurhälsopaketet består av flera delar, där smittskydd, samband mellan djurhälsa och folkhälsa, veterinära läkemedel och läkemedel i foder är några av delarna, som alla syftar till en minskad antibiotikaanvändning.

Text: Katarina Hörlin Foto: Centerpartiets Flickr-konto